2. 9. 2020: Путованя на Словакію по 1.9.2020

Platnosť nariadenia od: 1. septembra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 31. augusta 2020

Povinnosť absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19 pri vstupe na územie SR

Pokiaľ od 1. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpite na územie Slovenskej republiky a:

 1. navštívili ste krajinu Európskej únie neuvedenú v zozname zozname menej rizikových krajín:
  • ste povinný nastúpiť do domácej izolácie,
  • pokiaľ máte príznaky ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,
  • pokiaľ máte bezpríznakový priebeh, Vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa,
  • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti.
 2. navštívili ste krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a nie je uvedená v zozname menej rizikových krajín:
  • ste povinný nastúpiť do domácej izolácie,
  • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,
  • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti.

Svoj návrat na Slovensko ste zároveň povinný bezprostredne nahlásiť telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva  alebo elektronicky registráciou na http://korona.gov.sk/ehranica a Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti tzn. všeobecnému lekárovi (pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu. 

Upozornenie

Pokiaľ vstupujete na územie SR cez štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinskou republikou ste povinní sa pri prekročení štátnej hranice preukázať príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky registráciou na http://korona.gov.sk/ehranica.

Zoznam zdravotne menej rizikových krajín od 1.9.2020:

 • Austrália
 • Cyprus
 • Česko
 • Čína
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Faerské ostrovy
 • Fínsko
 • Grécko
 • Írska republika
 • Island
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Monako
 • Nemecko
 • Nórsko
 • Nový Zéland
 • Poľsko
 • Rakúsko
 • Slovinsko
 • Švajčiarsko
 • Taliansko
 • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Ak prichádzate z iných ako menej rizikových krajín a vyšetrenie na prítomnosť COVID-19 Vám je indikované lekárom alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, test na ochorenie COVID-19 Vám je vykonaný zadarmo.

Testu na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť dieťa do 3 rokov (ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria), neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s ním v jednej domácnosti.

Výnimky z domácej izolácie

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5455/2020 zo dňa 03.07.2020.

Script logo