2. 7. 2018: Нагорода для Музею Лемківской Культуры в Зындрановій

Артисты і аніматоры культуры, індивідуальны особы та ансамблі, разом 39 осіб одзначено тогорічныма преміями Заряду Підкарпатского Воєвідства в обшыри культуры. Серед нагородженых нашол ся м. ін. Музей Лемківской Культуры в Зындрановій.

Нагороды творцьом культуры вручыли маршалок підкарпатского воєвідства – Владислав Ортиль, та віцемаршалок – Ян Бурек. Вчас торжественной ґалі вручано тіж медалі і одзначыня Міністра Культуры і Нацийональной Спадковины.

Ґратулюючы нагородженым, маршалок Ортиль підкрислял ролю, яку они самы та іх діяня мают в формуваню виду Підкарпатя та вказуваню місцевой спадковины.

Заряд Підкарпатского Воєвідства што рока выріжнят творців і аніматорів культуры. Подія орґанізувана є од 1998 р. Є то форма узнаня особливых осягнінь в артистичній обшыри, популяризациі та охороні культуры, а тіж за ціліст діяльности для культуры. Серед тогорічных лавреатів нашли ся м.ін. реґіоналисты, музеальникы, писменникы, поеты, музыкы, ґрафікы ци акторы.

Колективну нагороду за ціліст діяльности признано Товариству для Розвитку Музею Лемківской Культуры в Зындрановій. Одобрали єй Мария Ґоч з сыном Боґданом.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, фот. podkarpackie.pl

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo