2. 7. 2016: Studium Carpato-Ruthenorum 2016. Новы іншпірації до будучности (1)

 • Аннамарія ҐНІПОВА

  Аннамарія ҐНІПОВА

 • Діана ШУТІОВА

  Діана ШУТІОВА

 • Ярміла БАСАРАБ

  Ярміла БАСАРАБ

 • Каріна МУЛЯР

  Каріна МУЛЯР

(АНКЕТА)

 

Перешов даякый час од скінчіня Studium Carpato-Ruthenorum 2016 семого річника Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї в Пряшові. Акції, яку міджінародный колектів орґанізаторів під покровительством Інштітуту русиньского языка і културы У інтензівно приправлёвав скоро цїлый рік, жебы єй три тыжднї – од 5. до 25. юна 2016  были на якнайлїпшій уровни і жебы єй домашнї і загранічны участници одходили з Пряшова спокійны а, самособов, по часї ся ту і назад вертали.

 

Орґанізаторам од самого початку реалізації проєкту, т. є.

од року 2010, залежить на тім, жебы каждорічно просондовали погляды участників лїтнёй школы на єй проґрам, то значіть на процес навчаня і супроводны акції. З тым цїлём приправили анкету зложену з 14-ох вопросів, одповідї на якы можуть ся стати про них новов іншпіраціов до будучности при будованю проґраму далшых річників. Віриме, же ся стануть іншпіраціов ай про іщі бівшу кількость домашнїх потенціалных адептів того проєкту – бо по трёх минулых, і тот річник якраз їх наростом быв шпеціфічный – цїлём якого є учіти ся і пропаґовати літературный русиньскый язык, русиньску історію, літературу, етноґрафію, спознавати артефакты русиньской културы...

З тым заміром сьме вырїшили – зо згодов авторів – поступно публіковати в Народных новинках їх одповідї на поставлены вопросы і зарівно ближе представити участників семого річника лїтнёй школы, якы того року были з девятёх країн світа: зо Словакії, Україны, Польщі, Сербії, Булгарії, США, Канады, Арґентіны і Чіны.

 

Першов абсолвентков 7. річника лїтнёй школы, котра одповіла на слїдуючі вопросы анкеты, є Аннамарія Ґніпова із Словакії:

 

1. Мено, призвіско, тітул. 2. Рік і місто народжіня. 3. Народность. 4. Професія / Освіта. 5. Походжіня: мате русиньске корїня? (Кідь нїт, то яке?) 6. Знали сьте передтым дашто о Русинах? 7. Чом сьте ся приголосили на Studium Carpato-Ruthenorum? 8. Є про Вас русиньскый язык тяжкый? 9. Як оцїнюєте цїлкову уровень семого річника Studium Carpato-Ruthenorum? (плусы, мінусы). 10. Пасовала Вам така форма навчаня? 11. Што, подля Вас, бы ся могло змінити при орґанізованю далшых річників? (Вашы пропозіції). 12. О котры дісціпліны з карпаторусиністікы бы сьте в будучности мали інтерес? 13. Як сьте были спокійны із супроводныма акціями проєкту? (Вашы далшы пропозіції). 14. Взяли бы сьте участь на такім проєктї і в будучности?

 

1. Аннамарія ҐНІПОВА.

2. 1995, Снина.

3. Русиньска.

4. Штудентка.

5. Лем русиньске.

6. Знала, але не аж до такой міры, як єм ся навчіла на лекціях русиньского языка.

7. Была єм участнічков минулого річника SCR а принесло мі то велё зажытків, скушеностей і знань. Тото ня мотівовало приголосити ся ай на 7. річник SCR.

8. Русиньскый язык не є про мене тяжкый, бо дома так бісїдуєме.

9. 7. річник SCR быв якостный. Проґрам быв інтересный, але кус ай перегущеный. Мали сьме мало часу про себе. Добрї бы было, як бы орґанізаторы проєкту могли заплатити страву і домашнїм штудентам.

10. Навчаня было інтересне, але здало ся мі барз набите.

11. Вшытко, што єм хотїла повісти, єм написала.

12. Хотїла бы-м ся дізнати веце о културї і традіціях Русинів. А нелем теоретічно, але там, де мож, інформації ілустровати на укажках і назорных прикладах.

13. Вшыткы акції ня збогатили. Дізнала єм ся на них, відїла, зажыла і спробовала много нового і інтересного, з чім єм дотеперь до контакту не пришла.

14. Взяла бы-м! Вірю, же далша участь бы мі принесла далшы новы знаня і скушености, з якыма єм ся дотеперь не стрїтила.

 

1. Діана ШУТІОВА.

2.1995, Гуменне.

3. Русиньска.

4. Штудентка.

5. Гей, мам русиньске корїня.

6. Кідьже єм на основній школї ходила на кружок русиньского языка, закладны інформації о Русинах і языку єм ся дізнала уж там.

7. Єм штудентков ІРЯК ПУ і думам сі, же кажда можность здоконалёвати ся в штудію мі лем проспіє.

8. Нїт.

9. + Богатый проґрам, + професіоналный приступ педаґоґів, – дакотры лекції были доста подобны тым минулорочным

10. Гей.

11. Подля мене бы ся в будучности навчаня мало пересунути лем на дообідняйшый час.

12. В будучности бы єм мала найвекшый інтерес о лекції русиньского языка.

13. Супроводны акції єм не абсолвовала.

14. Наісто гей, є то велике плус, а доповнити то може учебный матеріал, котрый ся на годинах, у школї не фурт стигне перебрати.

 

1. Ярміла БАСАРАБ.

2. 1996, Середнє, Україна.

3. Україньска.

4. Штудентка ІІІ. річника Ужгородьской народной універзіты.

5. Маю русиньске корїня.

6. Знала-м історію Русинів.

7. Затоже хотіла-м спознати културу, звыкы, сучасный жывот Русинів.

8. Не є тяжкый.

9. + Барз інтересно, + много незабытных днів,

+ перфектный выклад дісціплін. Подля мене мінусів не не было, але велё плусів.

10. Пасовала.

11. Веце творивых дїлень.

12. Русиньска етноґрафіа.

13. Вшытко было барз добре.

14. Гей!!!

 

1. Каріна МУЛЯР.

2. 1998, Великы Лучкы, Україна.

3. Україньска.

4. Штудентка.

5. Мам русиньске корїня.

6. Гей.

7. Хотіла-м спознати історію, културу, менталіту Русинів з іншых країн.

8. Не барз тяжкый у высловности, так як у писаню.

9. Плусы: якостне навчаня, забавны екскурзії з ясным выкладом. Мінус: компліковане роздїлїня участників до ґруп подля уровни знань.

10. Не цалком.

11. Змінила бы єм розклад годин.

12. Ясно, же кажда дісціпліна была інтереснов. Но найвеце ня заінтересовали література і історія.

13. –

14. Айно.

Script logo