2. 6. 2021: „Ружаˮ будзе од 13. по 15. авґуст 2021

РУСКИ КЕРЕСТУР –  На вчера отриманей схадзки Орґанизацийного одбору Червеней ружи догварене же тогорочна Ружа будзе отримана три днї – 13, 14. и 15. авґуста.

Пияток, 13. авґуста, у пополадньових годзинох, у дворе Школи „Петро Кузмякˮ будзе отримане Червене пупче на хторим буду виведзени лєм дзецински шпиванки, док танєчни точки дзеци виведу истого дня, алє на Одгукох ровнїни, хтори предвидзени за вечарши годзини, а на хторих наступя и културно-уметнїцки дружтва зоз других наших местох.

За шлїдуюци дзень, соботу 14. авґуст, запланована Червена ружа, односно змаганє младих зоз рускима забавнима шпиванками, хторе будзе отримане у Велькей сали Дома култури, а на хторе потераз приявени учашнїки зоз 11 композициями.

Остатнього дня Манифестациї, нєдзелю 15. авґуста, будзе ретроспектива народних композицийох зоз потерашнїх 60 „Ружох”, зоз чим би ше означело и ювилей фестивала, а шпиваче наступя у провадзеню Велького народного оркестру Дома култури Руски Керестур.

Тиж, з нагоди ювилейней 60. Ружи, буду поставени и два вистави – єдна вистава прикаже стари фотоґрафиї зоз потерашнїх 60 Червених ружох, а хтори на паноох буду поставени на даскелїх местох у Руским Керестуре, даскельо днї пред и после Манифестациї. Друга вистава, под назву Руски дзивки, будзе виложена през шицки три днї Манифестациї и прикаже руски дзивки у автентичним, народним облєчиве фото-документаристи Петра Дешича, а вистава будзе поставена у рамикох проєкту Дзвери музею валалского Туристичного здруженя.

После каждого дня Манифестациї, предвидзене друженє у дворе Школи „Петро Кузмякˮ.

А. МЕДЄШИ, РутенпреС

(Публікуєме в оріґіналї – войводиньскім варіантї русиньского языка.)

Script logo