2. 6. 2019: Бывшый бургомайстер Коросна – Лемко, має свій фестіваль

7. і 8. червця/юнія в Коросні пройде ІІ Ґалицийскій Фестіваль Книжкы орґанізуваный Стоваришыньом Під Карпатами. Того рока фестіваль iде слідом дальшого ґалицийского творці, Авґустина Барана – бесідує Томаш Сьвіонтек зо Стоваришыня Під Карпатами. Буде присвяченый му специяльный бльок «Бараналия». Він, подібні як і Гумецкій, выпереджал часы, в котрых пришло му жыти і творити.

Окрема част, як і влони, присвячена буде Модестови Гумецкому, Лемкови з Коросняньской Руси, сынови грекокатолицкого пароха Йоана Гумецкого з Ріпника та Меланіі Сотницкой. Был коросняньскым дохторьом, заслуженым соспільным діячом. Борол ся о піднесіня стану гіґієны міста, называт ся го будівничым Коросна. Гумецкій вельо писал, особливо публицистичны тексты і поезию.

З огляду на Модеста Гумецкого, лемківского творцю, запросили сме на фестіваль писателів зо Шлеска, якы одкликуют ся [в своій творчости – прип. ред.] до Лемковины – оповідат Т. Сьвіонтек. Буде Томаш Нєдзєля, Кжыштоф Касперчык та Станіслав Криціньскій і Здзіслав Скрок з Варшавы.

Михал Шымко, подорожник молодого поколіня, лемківского пoходжыня, оповіст о своій новій книжці «Далеко/Близко. Істориі о тым, як догнати світ». В проґрамі подумано помістити тіж стрічы тыкаючы істориі реґіону, ентолоґіі та археолоґіі. Будут і артистичны части, м.ін. выступ Матеуша Ноцека з проєктом «Біда» ци речіталь Яцка Пікулы.

Через цілый час тырваня фестівалю орґанізатор, Стоваришыня Під Карпатами, буде оферувал публикациі авторів беручых участ в подіі. Не бракне тіж пропозиций звязаных з візуальныма штуками, буде документальный фільм – запрашат Т. Сьвіонтек. Для діти задумали сме артистичны варштаты, а тіж штоси для думаючых про пригоду з писаньом, печатаньом свойой книжкы – дополнює.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, Лем.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo