2. 5. 2019: СНМ выписав конкурз на директора русиньского музею

  • • Погляд на сучасну будову СНМ – Музею русиньской културы в Пряшові.

    • Погляд на сучасну будову СНМ – Музею русиньской културы в Пряшові.

Словацькый народный музей (СНМ) в тых днях публіковав на своїм офіціалнім інтернетовім сайтї условії ку кункурзу на функцію директора Музею русиньской културы в Пряшові, котрый є частёв СНМ. Пирголосити ся мож до кінця мая 2019-го року.

З функції директора русиньского музею была в половинї місяця апріль одкликана Олґа Ґлосікова, котра музей вела од ёго заснованя. Повіреный веджінём аж до выменованя нового директора быв Петро Кімак – Фейко, котрый дотеперь робив як курактор музею. Інформація о выписаню конкурзу зо вшыткыма условіями обявила ся на сайтїі СНМ лем пару днїв потім.

 

Зміна была авізована

Крітічны голосы односно стаґнації розвитку СНМ – Музею русиньской културы было остатнїй час чути нелем з боку русиньскых актівістів і орґанізацій, але і з боку ґенералного директора Словавького народного музею Бранїслава Паніса.

У новембрі 2017-го року стрітили ся представителі Округлого стола Русинів Словакії з веджінём Словацького народного музею. Было то за участи уповномоченого про народностны меншыны і етнічны ґрупы Ласлa Буковского, як і Ольґы Ґлосіковой, втогдышнёй директоркы. Односно роботы музею мав Округлый стіл Русинів і далшы русиньскы орґанізації претензії. Директорка втогды дістала задачі, котры мали помочі далшому розвитку русиньской інштітуції, но тоты задачі повнили ся в музею лем часточно і не в становленых термінах.

І вдяка тому ґенралный директор СНМ Бранїслав Паніс восени 2018-го року, майже рік по стрїчі в Братїславі в розговорї, котрый робила про сайт rusyn.sk Таня Рундесова, говорив о „неминучіх змінах“ в музею.

Позераючі на то, же веджіня СНМ не было спокійне з діятельством русиньского музею, навщівив єм го 11-го мая 2018-го року, вєдно з ґенералным директором секції културной дїдовизны Міністерства културы Словацькой републікы Радославом Раґачом. На стрїчі з директорков Ольґов Ґлосіковов єм в інтересї актівізації і піднятя якости  діятельства музею дав пропозіцію на рїшіня повязаны з персоналныма змінами у веджіню музею. Директорка музею з тов пропозіціёв высловила дочасну згоду з тым, же зміны ся зреалізують ку 1-му януару 2019-го року,“ повів втогды в розговорї Паніс.

Кедьже директорка СНМ – Музею русиньской културы в Пряшові была од зачатку юна 2018-го року неспособна роботы про хвороту, авізованый замір ся ку зачатку рока не подарило зробити. В музею ся за тот час в дїлї зміны веджіня на око якбы ніч не діяло, і зато по дакілько місяцях тиха выникнув другый розговор Танї Рундесовой з Бранїславом Панісом. В нім знова пітвердив, же рахує зо змінов на функції директора і приготовлюють ся далшы крокы в тім дїлї так, жебы не были порушены правны приписы і не пошкодили ся права музейного робітника (у функції директора, позн. ред.).

Так само знова высловив неспокійность. „Сітуацію в Музею русиньской културы в Пряшові так, як єм вже дакількораз выразив ся у 2018-ім роцї, не беру за ідеалну. Подлямого погляду є ёго став з боку фунґованя і главно ёго далшого розвитку недостаточный.“ Повів Паніс в другім розговорї.

Директорка Ґлосікова была наконець одкликана в половинї апріля 2019-го року. О тім, коли буде проходити конкурз, до котрого є можность приголосити ся до кінця мая, і в якім часовім горізонтї буде наслїдно выменованый новый директор, СНМ на своїм сайтї не інформує.

 

СНМ – МРК

Словацькый народный музей – Музей русиньской културы в Пряшові быв зрядженый на основі рїшіня Міністерства културы Словацькой републікы із 11-го децембра 2006-го року з платностёв од 1-го януара 2007-го року. Про людей были експозіції музею сприступнены 21-го фебруара 2008-го року в дочасно арендованых просторах.

У 2011-ім роцї музей переведжінём справы маєтку з резорту Міністерства обраны Словацькой републікы здобыв властны просторы – будову бывшых касарнї Антонїна Запотоцького в Пряшові. Од 1-го апріля 2012-го року быв музей запертый і свої браны уж в новых, властных просторах одкрыв аж 30-го децембра 2013-го року.

Хоць музей має свої просторы, тоты не суть приспособлены про нормалный ход музею і выжадовали бы цїлкову реконштрукцію. Новый директор так буде мусити рїшыти вопрос варіантів – здобыти фінанції на реконштрукцію і приспособлїня будовы на єй теперешнї задачі, доїднати вычеряня будовы за іншу, котра бы веце сповнёвала потребы музею, припадно рїшыти верзію будованя цалком нового будинку. Так само буде мусити рїшыти проблем низкой навщівности, слабого розшырёваня збіркового фонду, зачати реґуларно робити наукову діялность і баданя, кедьже в тых областях Музей русиньской културы довгодобо вказує ся як єдна з найслабшых орґнізачных штруктур цїлого Словацького народного музею, причім му тоты задачі суть встановлены штатутом.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, звыразнїня писма і зміна фотоґрафії: редакція АРК в СР

 

Script logo