2. 4. 2021: Приёмны екзамены на середнї школы будуть

V tomto školskom roku sa budú prijímacie skúšky na stredné školy konať v riadnych termínoch, a to od 3. do 14. mája. Prebiehať budú dištančnou alebo prezenčnou formou, závisí to od vývoja epidemiologickej situácie.

Pravidlá pre prijímacie konanie na stredné školy boli uverejnené ešte v januári tohto roka. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.

Stredné školy stanovili a zverejnili podmienky prijatia na štúdium na strednej škole.

Tento školský rok si môže každý žiak, respektíve jeho rodič podať dve prihlášky na talentový odbor a dve prihlášky na netalentový odbor. Spresnila to generálna riaditeľka sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania ministerstva školstva Viera Babišová.

Základné školy spracujú prihlášky svojich žiakov do 8. apríla a zašlú ich riaditeľom stredných škôl do 16. apríla. Školy už o termínoch a postupoch boli informované.

Na čo netreba zabúdať?

Je veľmi dôležité, aby rodičia pri vypisovaní prihlášok na vzdelávanie nezabudli, že každá škola má odbor vzdelávania a ten musí byť vypísaný. Rovnako má každá škola vypísaný termín prijímacieho konania dieťaťa na danú školu. Zákonný zástupca určuje, či dieťa pôjde na prvý alebo druhý termín.

Tento rok sa zrušila povinnosť vypĺňania potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa.

Výnimkou sú tie odbory, na ktorých je to nevyhnutné.

Prihlášku je možné podať elektronickou alebo písomnou formou.

Ku konaniu prijímacích skúšok sa prikláňa aj Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií.

Tvrdí, že pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, niet dôvodu na spochybňovanie konania prijímacích skúšok, ktoré sú objektivizujúcim nástrojom na prijímanie žiakov na strednú školu, zohľadňujúc dosiahnuté výsledky v základnej škole, schopnosti a zručnosti žiakov.

Zdroj: Rádio Vlna

Script logo