2. 4. 2016: Русины собі на будучій рік будуть припоминати Адолфа Добряньского

  • • Новозволеный председа діскусной платформы Округлый стіл Русинів Словеньска – Мілан Піліп з Братїславы.

    • Новозволеный председа діскусной платформы Округлый стіл Русинів Словеньска – Мілан Піліп з Братїславы.

У Пряшові днесь проходило 18-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). За голову русиньской платформы, в котрій суть зъєдинены русиньскы обчаньскы здружіня, професіоналны інштітуції і незалежны актівісты, быв зволеный Мілан Піліп.

Міджі найголовнішы пункты проґраму днесь належало проїднаня ближачого ся 200-го юбілею од народжіня вызначного русиньского народного будителя Адолфа Добряньского, котрый быв першым посланцьом в Угорьскім сеймі за Вышнє Угорьско і як посланець в нім обгайовав права Русинів і Словаків. О його приятельскім одношіню ку словацькому народу свідчіть і то, же быв єдным із основаючіх членів Матиці Словеньской. Із нагоды округлого юбілею од його народжіня ОСРС выголосив рік 2017 за Рік Адолфа Добряньского.

В рамках того року хоче ОСРС зорґанізовати актівности, котры будуть мати за задачу підняти інформованость о тій вызначній історічній особности міджі Русинами, но і цілково в словацькій сполочности. Русиньска платформа буде так само коордіновати актівности прямуючі ку всокочіню родного дому А. Добряньского – старого будинку парафії в селі Рудьлов, в котрім бы ся в будучности могла вытворити Добряньского памятна ізба зо свойов сталов експозіціов. О можливостях всокочіня родного дому Добряньского і його далшого хоснованя уж перешли і першы стрічі з представителями Ґрекокатолицькой церькви на Словакії, кідьже будинок є церьковным маєтком.

ОСРС собі по року выберав і свою нову презідію. Председом платформы ся став Мілан Піліп, котрый быв од заснованя ОСРС його секретарьом. Новыма членами презідії ся стали: Якуб Тулея – секретарь, Імріх Цупер – представитель орґанізацій і Теодозія Латтова – представителька індівідуалных членів. В презідії зістав Ян Липіньскый, член Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы за русиньску народностну меншыну, котрый є членом презідії „ex offo“ і Петро Медвідь у функції говорцю.

Бардейовчан Мілан Піліп є русиньскый актівіста, председа Містной орґанізації Русиньской оброды на Словеньску в Братіславі, котрый стояв коло выникнутя ОСРС. Є абсолвенстом політолоґії на Пряшівскій універзіті в Пряшові. В роднім Бардейові є депутатом містьского заступительства, до котрого быв зволеный як незалежный кандідат. Робить на Міністерстві обраны Словацькой републікы.

Петро МЕДВІДЬ, говорця

Веце інформацій: www.okruhly-stol.sk

 

Script logo