2. 2. 2019: Проєкт «Вірны традициі» з шырокым заінтересуваньом

Того рока проходит уж третя част концертів орґанізуваных в рамках проєкту «Вірны традициі», котрых цілый цикль зачал ся іщы в 2017 р. Товды то медже інчыма выступил ансамбль Руской Бурсы в Ґорлицях, Терочка. Єден з тогорічніх концертів, концерт коляд, одбыл ся 19. січня/януара 2019 рока в православній церкви св. Миколая Чудотворця в Щеціні.

Того рока в рамках проєкту выступил Камеральный Ансамбль «Аналіпсіс», котрый выконує предовшыткым сакральну музику. Ансамбль покликал та веде Давид Дубец, абсольвент Музичного Університету ім. Фридерика Шопена в Варшаві на напрямах хоральна дириґентура та сольовий спів. Ґрупу творят співакы та дириґенты з цілой Польщы. На суботнім концерті участникы почули єдны з найкрасшых лемківскых, білорускых, польскых та украіньскых коляд і пісен навязуючых до Різдва. Вчас концерту одбыла ся і молитва в інтенциі вмерлого 14. січня/януара 2019 р. бургомайстра Ґданьска, Павла Адамовича. Під конец, ансамбль спільні з прыбывшыма гістми заспівали пару коляд.

Головном думком проєкту п.н. «Вірны традициі» єст діяня для охороны культуры та нацийональной спадковины, а предовшыткым діяльніст в обшыри нацийональных та етнічных меншын, заселяючых тамтышній реґіон. Музика, як єден з найсильнійшых елементів достоменности нацийональных та етнічных меншын, лучыт іх з з шыршом культуровом обшырю, в великій мірі в тій реліґійній. Концерты тоты мают быти тіж такым імпульсом до інтеґрациі для локальных нацийональных меншын. Зато для жытелів реґіону сут нагодом пізнаня культурового богатства простору цілой державы. Реалізация того проєкту дає тіж можливіст выпромувати само міста Щецін як місце велокультурове, ріжнорідне і богате в музичны традициі з ріжных реґіонів Европы і світа. Концерты прысвячены церковній музиці сут тіж нагодом прити і звидіти церков св. Миколая в Щеціні та выслухати сакральну музику в єй натуральным оточыню.

Першы части циклю одбыли ся в 2017 і 2018 р. В першій з них выступили Камеральный Ансамбль «Аналіпсіс» і Мужскій Ансамбль Церковной Музикы ІКОС. Выконаны были творы звязаны з періодом Великого Посту. Цілью концерту было вказати ріжнорідніст, а при тым єдніст сакральной музикы, котра сперат ся на грецкым та церковно-славяньскым языках, хоснуваныма як літургічный язык. В рамках першой части циклю прошол і концерт лемківского ансамблю Терочка, котрый мал на ціли презентацию лемківской народной музикы та народных пісен Русинів. В 2018 р. в рамках другой части выступил Мужскій Ансамбль Церковной Музикы «Катапетасма».

Треба додати, же концерты тоты тішат ся великым заінтересуваньом. На каждый приходит што найменьше 500 осіб. Завдякы тому, культура меншын, в тым і лемківской етнічной меншыны, вказувана єст штораз більшому чыслу заінтересуваных люди. Як бесідує щецінска імост, Ольга Васєнко-Стефановска: «Проєкт дає можливіст вказати людям споза нашой меншыны, же тырваме цілый час при своій традициі і з ньом хочеме выйти до люди, і о ній свідчыти.» Думка того проєкту зродила ся уж дуже скорше, пару років тому, але допіро од 2017 рока была можливіст го реалізувати. «Допіро од трьох років повело ся завдякы доброму наставліню Уряду Міста Щецін, а предовшыткым завдякы президентови міста, Пьотрови Кжысткови, розвивати проєкт, котрый стал ся уж цикличным проєктом» – додає імост Ольга Васєнко-Стефановкса.

Вартат тіж підчеркнути, же вступ на вшыткы концерты орґанізуваны в рамках проєкту все є дармовый. Для заінтерсуваных маме добру віст, же то не конец концертів орґанізуваных в рамках того проєкту в текучым 2019 році. 13. квітня/апріля 2019 р. одбуде ся другій концерт, на котрым заінтересуваны особы почуют творы навязуючы до предпасхального періоду візантийской, славяньской та ґрузиньской традиций. І тым разом выступит Камеральный Ансамбль «Аналіпсіс».

 

Наталія КЛИНКОВСКА, лем.фм, знимка авторства Лукаша Шелемея

(Публікуємё в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

 

Script logo