2. 2. 2019: Вкажут документы Карпатской Фільмовой Ґрупы

Перед парома роками основана была Карпатска Фільмова Ґрупа. Основана была, жебы презентувати фільмы, авторами ци спілавторами котрых сут члены ґрупы і котры темово навязуют до подій, особливости природы, інтересуючых місц і культуры Карпат, але тіж роботы і діяльности люди, якы жыют в тым реґіоні. Два такы фільмы вказаны будут в Саноку 8. лютого/фебруара 2019 р.

Карпатска Фільмова Ґрупа то ініциятива двох жытелів Коросна – Лукаша Ґрудиша і Рафала Ґужковского. Через діяльніст КФҐ фільмовці хочут долучыти до вшыткых тых, котрым залежыт на плеканю традициі, істориі та красы краєвиду і особливости природы Карпат. Ґрупа хоче тіж вказувати фотоґрафію і выдавництва, якы звязаны сут з реґіоном Карпат.

Творці Карпатской Фільмовой Ґрупы накрутили уж пару фільмів. Презентуваны были м.ін. в телевізиі Ряшів ци на Фестівалях Незалежного Кіна на обшыри Польщы. Серед фільмів находят ся м.ін. ЦирляТабором через границю ци Неполносправны участникы Варштату Занятьовой Терапіі в фільмовій акциі. Членами ґрупы сут Лукаш Ґрудиш (автoр знимок), Рафал Ґужковскій (пише сценариі) та Мацєй Крупа. Фільмы реалізуют разом, але тіж і окремо. Цілю проєктів, котры ініциюваны сут спільні, єст накрутити амбітне документальне кіно (прим. фільм о жытелях Дому Соспільной Опікы в Мочарах). В інчых спілтворцями може быти хтоси другій – неполносправны особы і діти потрібуючы помочы. Так было в примірі фільму Цирля. Участ взяли в ним діти-стипендисты Фонду Помочы Дітям і Молодежы, якій веденый єст Отцями Слетинами.

Найблизшый показ двох продукций КФҐ пройде 8. лютого/фебруара 2019 р. в саноцкым Бюрі Артистичных Выстав о год. 17.30. Вказаны будут фільму Выпасеный Рай та Жытелі Мочар. Першый з них вказує незмінену реальніст, яка тырват в Низкым Бескіді од 1976 р. по днес в околицях Полян Суровичных, в місци, в котрым є іщы памят про траґічны подіі звазяны з выселінями Лемків. Тепер выпасат ся гын худобу, што стало ся differentia specifica того місця. Ниґде інде не мож видіти зганяня худобы зо схоснуваньом гуцульскых кони. 

Другій образ то істория о людях, котрых жытя не ощаджало і привело в глубокы Бєщады. Є то документ про тото, же жытя не кінчыт ся в Дому Соспільной Опікы. To образ про еґзистенцию чловека запертого не тілько в мурах будинку, што в свідомости і соспільній непамяти.

Проєкциі фільмів товаришыла буде стріча з іх творцями. Вступне дармо.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК. Лем.фм, фот. Карпатска Фільмова Ґрупа

(Публікуємё в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo