2. 11. 2020: Конзіліум одборників не одпоручать друге коло цїлоплошного тестованя

Тестованя антіґеновыма тестами одпоручать в окресах, де ся у першім колї підтвердила найвысша позітівіта, значіть 1,5 % і высше.

Konzílium radí cielené testovanie v ohniskách a testovanie rizikových skupín obyvateľstva. Ide najmä o pacientov pri prijímaní do nemocníc, zdravotníckych pracovníkov, zariadenia sociálnych služieb a centrá pre deti a rodinu. Tiež ľudí bez domova, ozbrojené sily a ozbrojené zbory, osoby vo výkone trestu a odňatia slobody, osoby v resocializačných zariadeniach a členov policajného zboru, zamestnancov inštitúcií ministerstva vnútra a žiadateľov o azyl. Ďalej osoby s medzinárodnou ochranou a iné skupiny migrujúcich osôb.

Odporúčajú aj testovanie úzkych kontaktov pozitívnych z prvého kola testovania. Navrhujú testovať i ľudí prichádzajúcich na Slovensko zo zahraničia, pričom odporúčajú znížiť počet hraničných priechodov.

Rovnako odporúčajú testovať zamestnancov strategických podnikov, kľúčových pre chod hospodárstva, akými sú energetika, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, štátna a verejná správa. Ďalej učiteľov a žiakov škôl v najviac postihnutých okresoch, ako aj zamestnancov veľkých firiem.

„Na zabezpečenie nami navrhovaných opatrení odporúčame vytvoriť mobilné odberové tímy pre potrebu testovania v objektoch/prevádzkach, ak povaha prevádzky nedovoľuje testovať v stabilných MoM,“ píše sa v stanovisku konzília.

Odborníci tiež okrem iného odporúčajú posilniť RÚVZ a vyhľadávanie kontaktov. Za účinný prostriedok zachytenia rizikových osôb považujú samodohľadávanie.

Odporúčajú tiež vyzývať pozitívne osoby, aby samy informovali svoje úzke kontakty, že majú zostať 10 dní v karanténe, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov kontaktovať lekára.

Zdroj: Denník N

Script logo