2. 10. 2019: Варголь і його віра

Музей Енді Варголя в Пітсбурґу онедолга одкрыє нову выставу, названу «Енді Варголь: Обявліня». Буде то експозиция, котра всесторонно поможе зрозуміти зложеніст духновной віры і реліґійніст артисты в однесіню до його творчости. Варголь, якій вродил ся в віруючій русиньскій грекокатолицкій родині, од молодости окруженый был сакральным артизом і духовістю, што могучо влияло на його пізнійшу карєру, яку продолжал в великым Ню Йорку. Але його пізнійшы маніфестациі віры не были просты, што вказувал в своій творчости. Король поп-арту в своіх працах покус кєпкувал, бавил ся стилями і символиком, котра выходит з істориі західнього і східнього християнства, парафразуючы іх в контексті попкультуры. Выстава «Обявліня» представит більше як 100 предметів з постійной колекциі музею, в тым чыслі і архвальны материялы, рисункы, образы і фільмы. Завдякы такым роботам як фільм о заході сонця з 1967 года і «Тайній вечері» (1986) музей хоче вказати на інтимный вид творчого процесу Варголя, представляючы свіже пізріня на артисту. Одкрытя выставы «Енді Варголь: Обявліня» заплянуване на 20. жолтня/октобра 2019 р. Выстава має быти презентувана в пітсбуржскым музею до лютого/фебруара будучого рока.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo