19. 8. 2018: Робочі ґрупы роблять над перекладом леґіслатівы до языків народностных меншын

  • • Укажка писма русиньского языка учнів ОШ Бартоломея Карпелца в Бардеёві, якых в рамках Вечернёй школы літературного русиньского языка учіть Жанета Лішівкова.

    • Укажка писма русиньского языка учнів ОШ Бартоломея Карпелца в Бардеёві, якых в рамках Вечернёй школы літературного русиньского языка учіть Жанета Лішівкова.

Уповномоченый влады СР про народностны меншыны ПгДр. Ласло Буковскый кінцём януара 2018 створив порадны робочі ґрупы про окремы народностны меншыны з цїлём зладити практіку з платным законом о вжываню языків народностных меншын. Формованя порадных одборных ґруп было детерміноване потребов злїпшыти уровень одборной і методічной помочі і приготовити переклады основных правных норм, урядных формуларїв і єднотной одборной термінолоґії.

Створїня окремых робочіх ґруп было мотівоване фактом, же в практічнім жывотї народностных меншын абсолутно хыблять урядны переклады законів і двойязычны формуларї, або уж єствуючі переклады часто не досягують становлены одборны крітерії, наслїдком чого доходить к недостаточній реалізації двойязычности в уряднім контактї. Уповномоченый влады СР про народностны меншыны од створїня пятёх самостатных робочіх ґруп (мадярьской, ромской, русиньской, україньской і нїмецькой) чекать злїпшіня реалізації двойязычности в урядній сферї. Членами робочіх ґруп суть одборници (лінґвісты, юрісты, тлумачници) із даных народностных меншын. Русиньску робочу ґрупу творять: доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. – высокошкольска доцентка русиньского языка, Мґр. Мартін Дуфала, ПгД. – высокошкольскый одборный асістент з области права, Мґр. Петро Медвідь – тлумачник, педаґоґ. Робочі ґрупы до кінця авґуста 2018 мають зробити переклады найвызначнїшых леґіслатівных норм, дотыкаючіх ся народностных меншын: Уставы СР, Закона о вжываню языків народностных меншын ч. 184/1999 З. з. враховано ёго пізнїшых двох новых формулацій, Закона о штатнім языку ч. 270/1995 З. з., Закона о Фондї на підпору културы народностных меншын ч. 138/2017 З. з., Рамкового договору на охрану народностных меншын ч. 160/1998 З. з.,  Европской харты реґіоналных або мінорітных языків ч. 588/2001 З. з.

З оглядом на розшырїня інформованости Русинів о обсягу даных законів, вырїшили сьме їх переклады до русиньского языка опубліковати в нашім часописї, а тым i понукнути можность шыршой діскусії о русиньскій термінолоґії.

Другый  із готовых перекладів є Европска харта реґіоналных або мінорітных языків ч. 588/2001 З. з. (в прилозї), авторков котрого до русиньского літературного языка є доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.

Script logo