19. 7. 2020: 120 років од заснованя Общества руськых братств у США

Общество руськых братств (Общество русскихъ братствъ, Russian Brotherhood Organizacion) – братьске доброчінне общество, котре было засноване у 1900 р. русиньскыма іміґрантами у США.

Закладателї общества (Іван Жинчак (Джон Сміт), Іван Шмайда, Віктор Гладик, Алексій Шлянта, Александер Ковальчік, Теофан Обрушкевіч) были неспокійны із народнов орьєнтаціёв як Общества ґрекокатолицькых братств, яке поважовали за промадярьске і „сепаратістічне‟, так і україньскы орьєнтованого Руського народного союзу в Америцї. Главнов задачов Общества руськых братств было забезпечіня своїм членам матеріалну і моралну підпору. Они выдавали поістны змлувы про припад смерти, што забезпечовали єдноразову грошову поміч родинї помершого і (або) дїдичам. На зачатку 1902 р. орґанізація зачала выдавати новинкы „Правда – The Truth‟. В цїлім орґанізація дотримовала русофілскый погляд і поважовала Русинів „конариком‟ російского народу („Карпатские русскіе‟). Векшына членів общества были православны, зато много основных орґанізацій были створены на основі ґрекокатолицькых парохій.

У 1912 р. Общество руськых братств мало 8 тісяч членів і скоро 32 тісяч доларів в актівах, у 1932 р. мало 13,5 тісяч членів і 1 міліон 300 тісяч доларів в актівах. Скорый заник орґанізації зачав у 1960-ых роках, хоць у 1992 роцї она іщі все мала 2 тісяч членів і мала к діспозіції 6-міліоновый капітал. Зо зачатку главный центер орґанізація мала у містї Філаделфія, де общество мало і свою будову (на фотцї справа). Окрем поіщіня, общество тыж давало своїм молодым членам штудентьскы штіпендії. Од часу заснованя на челї орґанізації были Америчане русиньского походжіня. Меджі єй презідентами, што найдовше были у тій функції, треба спомянути: Джона Сміта (Івана Жінчака) (1901 – 1914), Михала Голоду (1926 – 1954), Алексіса В. Руссіна (1955 – 1990) і Джорджа Г. Мигалія, молодшого (1995 – ).

Література: J. H. Dzwonczyk, ed., Jubilee Almanac of the Russian Brotherhood Organizacion of the U.S.A., 1900-1940 (Philadelphia, 1939).

Здрой: Боґдан ГОРБАЛЬ „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів“ зоставителїв П. Р. Маґочія і І. Попа, Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010, с. 740-741, переклад із україньского языка: А. З.

Script logo