19. 6. 2020: Премєр: „Словаци можуть слободно путовати ай до Польска, Монака і Чорной Горы.‟

Словаци (позн. ред. АРК в СР: уж нас то не бавить все выправляти на „обчане Словакії‟, бо нелем Словаци жыють на Словакії, але і многы народностны меншыны, в тім чіслї і Русины, бо так вызерать, же мы, Русины, мусиме зістати дома?!) будуть мочі од суботы, 20. 6. 2020 од 6:00 год., слободно путовати і до Польска. Повів то днесь председа влады Іґор Матовіч по четверьговій (18. 6. 2020) стрїчі із конзіліом епідеміолоґів.

Премєр варовав людей, жебы зважыли дорогу до Сілезійского реґіону, де появлїня нового коронавірусу є найвысше. Главный гіґіенік СР Ян Мікас повів, же вольно путовати од суботы (20. 6. 2020) буде мож і до Чорной Горы, Монака і на Фаєрьскы островы.

„Список безпечных країн ся буде мінити. Дакотры безпечны прибудуть, іншы небезпечны зась выпаднуть,‟ повів  Мікас з тым, же  список не є стабілный і буде ся мінять подля епідеміолоґічной сітуації. „Обчане членьскых штатів ЕУ можуть переходити теріторіёв Словакії і без согласу міністерства внутра, суть то транзіты. Причім суть повинны перейти Словакіёв без заставлїня,‟ доповнив Мікас.

Од 1. юла 2020 буде мочі орґанізовати громадны події і над 1000 людей, але лем в припадї, же буде забезпечене шаховніцёве сіджіня. Подля премєра то платить главно про шпортовы події. Орґанізаторы будуть мусити забезпечіти контролованый вступ і выступ людей. Мікас підкреслив, же од юла буде мож орґанізовати і маратоны.

Од суботы ся рушыть міряня тїлесной теплоты людей, што приходять до обєктів штатных інштітуцій і орґанів теріторіалной самосправы, як і на купаліска і до велнес центрів. Запнуты будуть мочі і сушічкы рук. Кліенты таксіслужбы будуть мочі сідїти уж і на переднім сідлї, нелем заднїм, як тому было дотеперь. Мікас увів, же в сучасности ся в костелах і церьквах алґтернатівно поужывать подаваня приїманя до рук, котре ся пізнїше змінить на подаваня до рота. Заместнанцї, котры ся старають о тїло чоловіка, уж не будуть мусити носити охранны окулярї або щіт.

Подля Матовіча треба раховати з тым, же сітуація ся може згіршыти. „В рамках світа ся сітуація дость згіршує, будеме сі то мусити устражыти,‟ повів Матовіч. Вірить, же люде, котры придуть на Словакію з країн, котры не суть означены як „безпечны‟, підуть на тест на новый коронавірус. Мікас чекать, же в найблизшім періодї ся будуть на Словакію вертати люде зо заграніча, главно з Анґлії. Надале буде треба мерьковати.

Повинность носити рушка в інтрьєрах ці у верейнім транспортї надале остає в платности. „Рушка ся так легко не збавиме, є то можно на дакілька років, можно дожывотно,‟ увела главна одборнічка міністерства здравотництва про епідеміолоґію Генріета Гудечкова. Главный гіґіенік повів, же рештрікції ся помалы увольнюють, по новім рушка не мусять носити в школах штуденты середнїх школ, котры ся можуть од понедїлка (22. 6. 2020) вернути до школ.

Здрой: Медіалный сервіс Уряду влады СР, переклад із словацького языка: А. З.

Script logo