19. 3. 2021: Петро Трохановскій з нагородом ім. Райнфуса. Оцініня ім. Корнецкого отримал о. Роман Дубец

17. марця в Ґалицийскым Місточку в Новым Санчы переданы были оцініня для двох осіб, якы діют на благо лемківской культуры. Нагородженый был єден з найвыдатнійшых лемківскых поетів і діячів Петро Трохановскій (Мурянка), якому передано оцініня малопольского воєвідства – ІІ нагороду ім. Романа Райнфуса. Оцініня в рамках нагороды ім. Корнецкого отримал тіж православный священник з Ґорлиц, о. митр. Роман Дубец.

Обі нагороды, якы сут офіцияльныма нагородами малопольского воєвідства, передавали власти воєвідства.

Підсумуваня одданого жытя

Капітула нагороды ім. Романа Райнсуфа рішыла признати ІІ нагороду за 2020 р. як раз Петрови Трохановскому (Петро Мурянка) за выдатны і вынятковы осягніня в обшыри плеканя локальной культуровой достоменности в Малопольщы.

В лавдациі до нагороды написано, што Петро Трохановскій веде активну соспільно-культуральну і педаґоґічну діяльніст для ратуваня і розвитку культуровой спадковины Лемковины. На почесній грамоті, яку отримал лавреат, додає ся, што Петро Трохановскій то окрем того редактор лемківскых выдавництв, дириґент та орґанізатор вельох культуральных подій на лемківскій земли, якы єднают лемківску меншыну попри культурі і спадковині предків. Окрем грамоты, лавреат отримал тіж фінансову нагороду.

Петро Трохановскій пришол на світ в 1947 р. на чужыні, хоц – як сам підкрислят – зачатый был іщы дома, в рідній Білцареві. Ціле своє дотеперішнє жытя посвячат лемківскым справам, вынятково стараючы ся на лемківскій язык, але і інчы обшыри русиньской культуры. Вернувшы на Лемковину, явил ся єдным з думкодавців і реализатором першых Лемківскых Ватр, закля імпреза была орґанізувана як патріотична, лемківска культурально-еманципацийна подія. Был долголітнім солистом леґендарного Репрезентацийного Ансамблю Лемків в Польщы – «Лемковина».

По 1989 р. влучыл ся в процес одроджыня лемківской соспільно-політичной діяльности. Был єдным з основателів першой повыселенечой лемківской орґанізациі в Польщы, яком єст Стоваришыня Лемків. Окрем выдаваных збірок поезий, єст автором незрахуваной кількости дописів і публикаций на вшелеякы темы повязаны з лемківском культуром і історийом.

О. Дубец доціненый за опіку над забытками

Вчас стрічы выріжніня другой нагороды схваленой малопольскым воєвідством – нагороды ім. Марияна Корнецкого отримал о. митр. Роман Дубец, парох православной парохіі св. Тройці в Ґорлицях. Выріжніня было признане за выдатны осягніня в обшыри охороны і опікы над памятниками деревяной архітектуры Малопольщы.

Як сме писали перед двома місяцями, в поясніню кандидатуры капітула оцініня подала, што о. Дубец веде шыроку діяльніст звязану з консерваторском опіком над памятниками деревяной архітектуры та єст активным аніматором культуры, якій популяризує ідею ожывляня деревяных храмів через орґанізуваня в них артистичных подій.

Священник єст Єпархіяльным Консерватором Памятників Перемышльско-Ґорлицкой Єпархіі. Опікує ся памятниковыма деревяныма храмами в Перегримці і Розділю. В рамках єпархіяльной діяльности веде працы для захованя церковных стародруків. Є ініциятором і орґанізатором циклю концертів пн. «Спів з іконом на фоні» та «Бортняньского поворот до Бортного», котрых цілю є шырити в реґіоні красу і розмаітіст церковного співу. Успішно орґанізує шторічный конкурс лемківской поезиі, якого участниками сут діти і молодіж, якы вчат ся лемківского языка.

Воєвідскы оцініня

Обі нагороды вручыла в імени маршалка членкыня заряду малопольского воєвідства Івона Ґібас. Оцініня сут офіцияльныма нагородами малопольского воєвідства. Были схвалены через воєвідскій соймик.

Патроном нагороды, яку отримал Петро Трохановскій єст Роман Райнфус – польскій етноґраф і дослідник народного кумшту, якій звязаный был свойом науковом діяльністю з карпатскыма ґрупами, предовшыткым з Лемками. Нагороду його імени передає ся за особливы успіхы в обшыри захованя локальной культуровой достоменности в Малопольщы. Выріжніня признає ся каждорічно од 2012 рока, а ініциятором і орґанізатором того же конкурсу єст Малопольскє Воєвідство. Дотля нагороду отримали м.ін. уж раз Петро Трохановскій (было то в 2013 р. выріжніня за за активну соспільно-культуральну діяльніст для охороны та шыріня нематерияльной спадковины русиньской культуры), Антоний Крог (2014 р.), Павел Стефановскій (2017 р.) та посмертно Федор Ґоч (2018 р.).

Нагорода ім. Корнецкого была схвалена, жебы звекшыти заінтересуваня охороном і опіком над памятниками деревяной архітектуры в реґіоні малопольского воєвідства. Має мотивувати креувати і вводити проґрамы охороны памятників та захованя іх в натуральным культуровым середовиску і краєвиді, та жебы творити хосенны условя до іх документуваня і досліджаня. Серед дотеперішніх лавреатів нагороды нашли ся м.ін. о. Володислав Канюк, о. Мирослав Цідило, o. Григорий Назар, о. Мєчыслав Чекай ци др Барбара Тондос.

Севериян КОСОВСКЫЙ, ЛЕМ.фн

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo