19. 2. 2021: Як ся бранити, кедь заместнаватель вас силує до очкованя на КОВІД-19

Ešte len nedávno sa rozbehlo očkovanie učiteľov a už sa na nás mnohí z vás obraciate s otázkami, ako sa brániť, keď vás šéfovia, zamestnávatelia či riaditelia škôl nútia do očkovania.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je na Slovensku oficiálne pre všetkých dobrovoľné. To však neznamená, že nebude dochádzať k formám nátlaku na ľudí, aby sa pod rôznymi zámienkami či dokonca vyhrážkami dali zaočkovať.

Ako zamestnávatelia nútia do očkovania a prečo to nie je v poriadku

Problém nútenia do očkovania sa zatiaľ týka len učiteľov a zdravotníkov, no v budúcnosti, keď sa začne očkovať bežná populácia, bude k nátlaku dochádzať bez pochýb aj u ostatných typov zamestnancov.

Momentálne riaditelia nemocníc a škôl na tento účel používajú rôzne zámienky a výhovorky.

U zdravotníkov napríklad argumentujú, že nezaočkovaní budú ohrozovať pacientov, a preto, ak chce človek naďalej pracovať v zdravotníctve, tak sa musí dať  zaočkovať „dobrovoľne nasilu“.

V prípade neuposlúchnutia sa vedúci pracovníci vyhrážajú výpoveďami, prípadne nepredĺžením zmluvy, ak má človek pracovný pomer na dobu určitú alebo sa jedná o živnostníka.

Pri učiteľoch je to podobné. Argumentuje sa rizikom nakazenia žiakov alebo kolegov učiteľov a padajú vyhrážky, že nezaočkovaní nebudú môcť učiť či dokonca vyhrážky výpoveďami.

Neskôr u iných zamestnaní to budú zrejme identické výhovorky – bezpečnosť kolegov, zákazníkov, obchodných partnerov a podobne.

Hoci sa tieto argumenty môžu na prvý pohľad zdať racionálne, v skutočnosti ide o hrubý nátlak, nakoľko žiadna z vakcín na COVID-19 nie je v súčasnosti riadne schválená. Všetky majú len výnimky pre núdzové použitie. A to je veľmi málo na to, aby sa tieto vakcíny urobili de-facto povinné.

A aj keby už boli riadne schválené, stále by to nebol dôvod na to, aby ich zamestnávatelia svojim zamestnancom nanucovali, pretože každá vakcína, aj tá plne schválená, môže vyvolať vážne vedľajšie účinky.

Navyše, ak sa niekto bojí nákazy, tak nech sa dá dobrovoľne sám zaočkovať a bude tak chránený. Nie je potrebné, aby bol zaočkovaný ešte aj ten druhý.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že vypracujeme taký stručný návod, ako sa môžete chrániť v prípade, ak by bol na vás vyvíjaný podobný nátlak.

Ako sa chrániť pred nátlakom zaočkovať sa

Riaditelia, zamestnávatelia a ostatní vedúci pracovníci, ktorí môžu vyvíjať nátlak do očkovania, vedia, že je to protizákonné. Nátlak je dokonca trestný čin, za ktorý v núdzovom stave hrozí doživotie. Každý zamestnávať by si mal preto veľmi dobre rozmyslieť, či sa k nemu zníži. Riskuje totiž veľa.

Z tohto dôvodu budú používať rôzne kľučky. Oznamovať to budú vždy zásadne ústne, nikdy vám takýto príkaz nedajú písomne.

V prípade, že náhodou budú takí hlúpi a dajú to aj písomne, potom si takýto dôkaz dôkladne uschovajte. Napríklad, ak to vyvesia v práci na nástenke, odfoťte si to do mobilu.

Ďalšia vec je, že ak by vám mali dať výpoveď, tak to opäť nebude priama výpoveď pre nezaočkovanie, ale nájdu si nejaký zástupný dôvod – nepredĺžia zmluvu či v prípade výpovede uvedú nadbytočnosť, organizačnú zmenu a podobne.

Takže, ako sa chrániť v týchto prípadoch? Máte v podstate 3 možnosti, ktoré si teraz postupne prejdeme.

1. Získanie nahrávky, ako vás do očkovania nútia

Prvou možnosťou obrany je zabezpečiť si dôkaz, že vás do očkovania nútili. Nakoľko nátlak bude s najvyššou pravdepodobnosťou prebiehať iba ústne (z vyššie vysvetlených dôvodov), ideálne by bolo nahrať si šéfa, najjednoduchšie na mobil.

Dnes majú mnohé smartfóny v sebe predinštalovaný nejaký záznamník zvuku. Keď to váš telefón nemá, choďte do Google Play (ak máte Android) alebo do Apps Store (ak máte iPhone) a nainštalujte si niektorú aplikáciu.

Nahrávacie aplikácie nájdete pod vyhľadávacími slovami „voice recorder“ (nahrávač zvuku) alebo aj v slovenčine pod termínom „hlasový záznamník“.

No a potom vždy, keď pôjdete za „šéfom“, zapnite si nahrávanie a schovajte mobil do vrecka. Samozrejme, váš šéf nesmie vedieť, že ho nahrávate, inak by slová nátlaku nevyslovil.

Nemusíte sa obávať, že by to bolo nelegálne. Tajne nahrávať je úplne v poriadku, pokiaľ nahrávku nezverejníte verejne (napríklad pred ostatnými kolegami). Vtedy by to mohlo byť posudzované ako trestný čin „porušovania dôvernosti ústneho prejavu“.

Nahrávku však môžete legálne poskytnúť napríklad orgánom činným v trestnom konaní (teda polícii) alebo súdu. Takéto použitie tajnej nahrávky je právne úplne v poriadku.

Až po získaní takéhoto dôkazu môžete vášmu šéfovi povedať, že sa zaočkovať nedáte. Nikdy nie skôr.

O nahrávke mu však nehovorte, lebo by to mohlo byť chápané aj ako vydieranie. Len uveďte, že to budete riešiť právnou cestou. Maximálne povedzte, že disponujete dôkazom o nátlaku, no nepovedzte akým.

2. Lekárske potvrdenie o kontraindikácii očkovania

Vyššie uvedený spôsob s nahrávkou je pomerne tvrdý a zrejme každý sa bude snažiť predísť, aby sa situácia takto vyhrotila. Avšak pre každý prípad si takúto nahrávku vždy zabezpečte.

Existujú aj jemnejšie spôsoby obrany, pri ktorých by sa situácia vyhrotiť nemala. No a jednou z takýchto možností je lekárske potvrdenie o kontraindikácii na očkovanie, ktoré bude musieť každý zamestnávateľ akceptovať.

Ak máte napríklad históriu alergií, tak to je jedna z možností. Ďalšie dôvody pre kontraindikáciu môžu byť napríklad problémy s imunitou, užívanie určitých liekov a podobne.

O tomto je najlepšie sa poradiť s vaším lekárom, či sa na vás nejaká kontraindikácia vzťahuje.

Ak by váš lekár nevidel prekážku pre očkovanie, stále môžete požiadať o názor iného lekára alebo ísť napríklad na vyšetrenie do alergiologického centra. Vytlačte si príbalový leták vakcíny a dajte sa otestovať, či nie ste alergickí na akúkoľvek zložku vakcíny.

Získanie takéhoto lekárskeho potvrdenia by bolo najjednoduchšie riešenie. V prípade, že by sa vám to nepodarilo, do úvahy prichádza právna pomoc.

3. Pomoc advokáta

Advokát môže vypracovať list, v ktorom vášho zamestnávateľa vyzve, aby sa zdržal protiprávneho konania spočívajúceho v nezákonnom nátlaku do očkovania.

Advokáta si viete nájsť podľa vlastného uváženia v mieste vášho bydliska. Ďalšou možnosťou je osloviť o pomoc niektorého z právnikov, ktorí sa téme porušovania ľudských práv počas pandémie venujú verejne.

Z Facebooku vieme, že aktívni právnici v tejto oblasti sú:

Ak kliknete na uvedené odkazy, dostanete sa na ich stránky, tam si potom nájdete na nich emailové či telefonické kontakty.

Nedokážeme posúdiť, či vás budú zastupovať, či to urobia zdarma alebo za odmenu, no môžete ich skontaktovať a opýtať sa na to.

Mnohí z nich na svojich stránkach pravidelne zverejňujú rôzne vzory právnych podaní, takže, ak sa na to cítite, môžete tie vzory použiť aj sami – je to plne na vás.

Záver

Dúfame, že sme vám týmto článkom pomohli aspoň trocha sa zorientovať v dostupných spôsoboch obrany pred svojvôľou zamestnávateľov vo vynucovaní si očkovania na COVID-19.

Ak máte skúsenosť aj s inými spôsobmi obrany, určite sa s nami, no hlavne s ostatnými čitateľmi o ne podeľte v komentároch pod týmto článkom. Určite vám za to budú vďačí!

Spracoval: Badatel.net

Script logo