19. 2. 2019: Мартін Кудла а Ріхард Кітта (MARTIN KUDLA & RICHARD KITTA) - выставкы

Na výstavu MASS - MEDIA ART SLOVAK SCENE 2019 / Vol. 5  realizovanú v januári 2019 v priestoroch Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach  nadväzuje ďalší projekt, v ktorom sa dvojica autorov Martin Kudla a Richard Kitta prezentujú idividuálnymi inštaláciami.

Výstava UNDO Martina Kudlu ponúka diela z cyklu Interlacing ako aj práce Empty Bin, či White Screen, ktoré sú v kontexte post-analógovej maľby intervenciou do simulakra digitálnej technoimaginácie (V. Flusser). Sú to statické aj dynamické vzorky autorského myslenia a Kudla nimi zároveň odkazuje na fenomén „teplého a studeného média“. Iluzórny nezvratný proces v maľbe (undo painting) sa stáva jeho ústredným utopickým motívom, je plný predpokladanej demotivácie, je dôvtipnou reflexiou úspechu analógového umelca dnešnej doby, ktorý stratil možnosť vrátiť sa resp. napraviť svoje chybné rozhodnutia. výstava Undo je reflexiou súčasnej digitálnej abstrakcie. Autor ňou odkazuje na „úspechy“ neokonceptuálneho sveta umenia, zároveň mu dáva šancu byť úspešnejším, naznačuje možnosti, ktorými vie byť opakovane opravovaný a editovaný.

Výstava Sustainable Feelings (6 pcs) obsahuje 6 umeleckých projektov Richarda Kittu, ktorých priesečníkom je v prvom rade autonómny autorský zámer. Otvorené pole možností, ako je to v prípade série audio-hack objektov Loops (2018-2019), ponúka viacero významových rovín – od formálnej recyklácie a tinkeringu až po obsahové či ideové „skraty“ podporené hravým rukopisom autora. V diele Liquid Archive (2019) narába s konceptom pamäte a „udržateľnosti“ času a histórie a prechádza od autobiografických motívov k civilizačným. V tekutých archívoch, resp. špeciálne upravených nádobách nachádzame nájdené objekty, ktoré majú charakter drobných kinetických a zvukových (vodotesných) inštalácií. Kitta ponúka svojský pohľad na mediálne umenie súčasnosti, ktoré v spojení s interdisciplinárnym diskurzom sám mixuje a vytvára formálne a funkčné invarianty resp. originálne umelecké relikty. Ďalšou polohou autora je digitálna vizuálna poézia, ako napríklad cyklus Typo Totems (od 2016), s ktorou narába obdobným spôsobom a zasadzuje ju do rôznych kontextov. „Trvalo udržateľné pocity“ sú podľa autora dočasným východiskom z fádnej utilitárnosti a neľudskej uniformity umeleckých mediálnych foriem.

Výstavný projekt si môžete pozrieť do 20. marca 2019 v expozícii Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Jarmila SUCHÁ, MMUAW v Medzilaborciach

Script logo