19. 12. 2020: Ревітализацийный проєкт хору Клірос – галицкы церковны співы

Вышла дальша платня од Мужского Камерального Церковного Хору Клірос, якій діє при Єпархіяльным Осередку Православной Культуры Ельпіс в Ґорлицях. То выданя, на котрым презентуваны сут церковны пісні в галицкых напівах, якы сут природны на Лемковині.

Платня была выдана в рамках тогорічной едициі проєкту «Бортняньского поворот до Бортного». Результатом проведеных варштатів єст спомянута платня під назвом «Церковны галицкы співы».

Ціль – ревітализация

З причыны пандеміі тогорічна 14. едиция циклю концертів церковного співу пн. «Бортняньского поворот до Бортного» не могла ся одбыти в такых обставинах, як проходила в попередніх роках. Замінена была на пятдньовы варштаты, вчас котрых зрыхтувано опрацуваня і проведено награня до новой платні хору Клірос.

Звук был реґіструваный на зламі серпня/авґуста і вересня/септембра 2020 р. в просторах православной церкви св. Владиміра Великого в Креници. Платня вышла з благословліня владыкы Паісия, архієпископа перемышльско-ґорлицкого. В награнях взяли участ члены хору, православны священникы з Лемковины і вроцлавско-щеціньской єпархіі, отці Роман Дубец, Петро Пупчык, Ярослав Ґрич, Любомир Воргач і Славомир Сороканич, та світскы співакы Славомир Канюк, Укач Копча, Миколай Ґрич, Александер Клинковскій, Андрий Клинковскій, Павел Клинковскій і Адам Клинковскій. Гостинно выступил Петро Трохановскій, креницкій дяк, якій удоступнил на потребы награнь нутовы записы креницкого церковного хору. Награня і мастерінґ зробил Павльо Малецкій. Ґрафічный проєкт новой платні приготовил Давид Квока.

Заміром выданя сесой платні была ревітализация лемківской церковной співочой традициі, котра, на жаль, помалы загыбат. На платни находит ся двадцет пят творів. Найдете там вісем недільных тропарів. Запрезентуваны літургічны пісні походят з деякых церкви на Лемковині, напр. мелодиі з Перегримкы ци Ганчовы. Сут так само оправуцаня народных мелодий Ярослава Трохановского, Петра Трохановского, Романа Реваковича ци о. Ярослава Ґрича. Нашли ся і дальшы творы, якых джерело єст в галицкій літургічній традициі.

Хор Клірос

Дириґентом хору є о. Ярослав Ґрич. Клірос діє уж од десятьох років. Хор на ціли має предовшыткым продолжувати і розвивати церковны співочы традициі на обшыри Лемковины. Бере участ в торжественных богослужынях, але тіж прикрашат своіма выступами ріжного рода стрічы. Выступувал м.ін. в Перегляді Коляд в Кромпахах на Словациі ци Медженародным Фестівали Східньославяньскых Коляд в Тересполи. Реґулярні выступує на Медженародным Фестівали Церковных Хорів в Креници. Брал тіж участ в Ювілейным Медженародным Фестівали «Дни Церковной Музыкы» в Гайнівці в 2011 р. та в Фестівали «Псалліте Део» в Кентах, де в катеґориі хорів занял II місце.

Клірос од самого зачатку свого істнуваня єст ґаздом цикличных проєктів пропаґуючых церковный спів в Низкым Бескіді як «Бортнянского поворот до Бортного» ци «Спів з іконом на фоні». Дотепер выдал три платні – з колядами, з літургічныма творами і Парастас. Четвертом платньом, выданом як раз в ювілейным році, десятлітя діяльности, єст платня посвячена традициі церковных галицкых співів.

Севериян КОСОВСКЫЙ, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo