19. 11. 2021: Рыхтуєме ся до свята

Быти в тот ден разом то гейбы найліпше, што може нас стрітити.

Малыма кроками ближыт ся 103. річниця фльориньского віче, якє дало початок Рускій Народній Республиці Лемків. 5. грудня/децембра єст і нашым нацийональным святом – Дньом Русинів в Польщы. З той нагоды Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях і Стоваришыня Лемків просят вшыткых до спільного святкуваня.

Быти в тот ден разом – то гейбы найліпше, што може нас стрітити. Спільнотова памят позволит нам посвяткувати єден з радіснійшых дни в нашій істориі.

Зато тіж ден тот (річниці віче во Фльоринці) перед парома роками был запропонуваный Світовым Конґресом Русинів на святкуваня як раз нацийонального свята Лемків.

 

Символичне віче

В ден 103. річниці віче перше одбуде ся поіздка до Фльоринкы, жебы в долинці перед плебанійом, де перед роками зобрали ся нашы предкы на віче, вшанувати іх памят і ідею Республикы. На тоту част просит Стоваришыня Лемків.

Символичне віче во Фльоринці зачне ся ок. 13:30 – 14:00 год. Найбільшы упамятніня в тым місци проходили три рокы тому, в округлу – 100. річницю. Товды не повело ся поставити пропамятной тавлиці в долинці перед плебанійом з причыны спротиву римокатолицкых костельных власти і Інституту Нацийональной Памяти.

Остаточно Інситут Нацийональной Памяти «вмил рукы» од справы і поінфомувал, што таблицю треба рішати з властителями ділянкы. Актуально Стоваришыня Лемків веде інтенсивны бесіды з ґміном Грибів і шольтысом Фльоринкы, якы отримали запрошыня на ближучы ся упятніня. Кєд одповід власти буде позитивна – таблиця буде одкрыта правдоподібно не на костельным пляци, а на ділянці, як належыт ґміні.

 

Наука і культура

Дальшым пунктом Дня Русинів в Польщы 2021 буде част зорґанізувана в ґорлицкій Рускій Бурсі. Зачне ся она о 15.00 год.

Др Анна Вільк выголосит выклад пн. «Довкола бадань над історийом і достоменністю Лемків». Цілю выкладу буде приближыня лемківской істориі на фоні процесу выокремляня спільноти, як тіж гляданя власной лемківской достоменности в ситуациі украіньско-польской рывализациі.

Прелеґента спомяне на найважнійшы історичны подіі, якы будували спільнотову силу Русинів на Лемковині. Др Вільк омовит діяльніст основных рухів на Лемковині: староруского, русофільского та украінофільского. Розповіст і про основаня республик на Лемковині, в тым політиці польской державы, через выселіня до Росиі і выгнаня на західні землі в 1947 р.

Пак буде артистична част, в якій молода композиторка з чужыны, Дария Текля Кузяк, заграт свій авторскій концерт пн. «Од традициі до сучасности».

Кузяк запрезентує власны композициі – три творы. Першый з них буде то співанка в традицийній формі (інструменты і спів). Друга пісня буде выконана в при схоснуваню електронікы, а третя з них была бы презентацийом твору в цілости електронічного.

Севериян КОСОВСКЫЙ, Лем.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

 

Script logo