19. 11. 2019: До купліня образ Варголя

  •  • Енді Варголь: «Дуляр», фот. DESA Unicum, прес. мат.

     • Енді Варголь: «Дуляр», фот. DESA Unicum, прес. мат.

Вже лем до четверга, 21. листопада/новембра 2019 рока, мож в ґалериі Авкцийного Дому DESA Unicum видіти унікальну роботу Енді Варголя «Дуляр» з 1982 рока. На выставі запрезентує ся в сусідстві творів штукы зрыхтуваных через вельох выдатных сучасных артистів, м.ін. Владислава Стжеміньского, Войцєха Фанґора ци Яна Лебенштейна.

Варголь без вантпливости є найліпше розпознаваным артистом ХХ ст. Його творчіст завоювала не лем музеі, ґалериі, але і попкультуру. Певно неє особы, котра не знала бы Варгольовых представлінь банок поливкы Campbell’s ци кольоровых ґрафік з лицьом М. Монро.

«Дуляр» є образом, якій зосереджат ся на єдным з улюбленых мотивів Варголя – на темі гроша і консумпциі. Робота представлят символ американьской валюты, але гейбы был выбракуваный, не до кінця выполненый фарбом. Його вартіст естимує ся медже 500 а 800 тис. зл. Подібны роботы в Зъєднаных Штатах Америкы переходили і квоты мілийона дулярів. Образ має специяльный номер наданый через Andy Warhol Foundation.

Одмінный вызвук од роботы Варголя має робота Владислава Стжеміньского. То запис польской істориі. Стжеміньскій в 20. і 30. роках ХХ ст. был єдным з найважнійшых творців аванґарды. Робота «Чловек і хыжы» з циклю «Західня Білорусь. Чловек і пейзаж з хыжами (Чловек і хыжы, Хыжы і чловек)» походит з пізнійшого періоду творчости. Намалювал ю в 1939 р. Воєнна творчіст дозвалят інакше пізрити на ціліст. Сут в ній не лем геній творці, але і його істория. Час войны і окупациі были джерелом ограничынь і перешкід, котры не дозваляли на артистичный розвиток. Бракувало не лем можливости, але головні середків, жебы малювати на полотні. Через 9 місяців на зламі 1939/1940 рр. родина Стжеміньского жыла в Вілeйці, в примітивній, невеликій ізбі. До тых пережыть навязує образ «Чловек і хыжы».

Актуальна выстава Авкцийного Дому DESA Unicum «Сучасна штука. Роботы на папері» обнимат роботы більше як 70 артистів, серед них і роботы Юрия Новосільского, Тадеуша Кантора, Збіґнєва Бексіньского ци Магдалины Абаканович. 21. листопада/новембра 2019 рока вшыткы будут зліцитуваны.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньскогом языка.)

Script logo