19. 11. 2019: Бобинець скликав пресконферецію на тему вырїшіня русиньской проблемы

Микола Бобинець, котрый є головов Краёвого общества підкарпатьскых Русинів і єдночасно членом Світовой рады Русинів за Україну, скликав минувшый тыждень на пятніцю, 15-го новембра 2019-го року, пресконференцію, котра одбыла ся в пополудняйшых годинах в Ужгородьскім прес-клубі.

Бобинець авізовав свій выступ на тему Ці можне вырїшіня русиньской проблемы на Закарпатю? з тым, же бісїда буде і о културнім а політічнім обґрунтованю русиньского вопросу.

 

Русинів буде веце

Як зачатком того року інформовала Державна служба штатістікы Україны, найблизше списованя населїня на Українї бы мало проходити в роцї 2020. Україна притім дотеперь мала лем єдно списованяю населїня од свого выникнутя, у 2001-ім роцї. Списованя в роцї 2011 перенесли на рік 2012, пак на рік 2013, но наконець не дішло до ёго реалізації.

Служба оголосила і то, же уж в децембрї 2019-го року бы мала проходити електронічна „проба“ списованя, котра буде реалізована в Оболоньскім раёнї міста Київ і в Бородяньскім раёнї Києвской области.

Бобинець на тему списованя говорив на своїй пресконференції. Як інформовав портал Голос Карпат, тема є за словами Бобинця „архіважнов“ про Русинів. „Остатнє списованя у 2001-ім роцї вказало, же Русинів є понад 10 тісяч особ. За думками обчаньскых орґанізацій і за моїма думками Русинів омного веце, што і має вказати перепис у 2020-ім роцї,“ цітовав портал Миколу Бобинця.

Член Світовой рады Русинів звернув увагу на то, же Україна давно задекларовала свій напрям до евроінтеґрації і Русины суть в Европі і в Америцї узнаны як окрема народность. Зато за думками Бобинця узнаня народности Русин буде єдным із условій вступу Україны до Европской унії.

Микола Бобинець вказовав на Русинів у іншых державах, котры собі можуть записати в списованю і окрему русиньску народность, підкреслив главно на роботу русиньскых орґанізацій на Словакії, де дотеперь чісло Русинів у списобванях все росло ці на то, же орґанізації Русинів суть в іншых державах фінанцованы з державного розрахунку. Спомянув і факт, же в Мадярьску і Румунії мають Русины представителїв у парламентї.

За словами головы Краёвого общества підкарпатьскых Русинів, слїдуюче списованя має вказати бівшу кількость Русинів на Україны, кедьже вже не є такый тиск на людей. Як інформовав, русиньскы орґанізації будуть пропоновати кабінету міністрів выпрацовати резолуцію, котра бы дала можность дати русиньску народность до списку народностей, якы жыють на Українї.

 

Крітіка неґатівных дїй

Бобинець на пресконференції, окрем іншого повів, же є много факторів, котры роблять перешкоду в справі всокочіня і розвитку русиньской културы. Выразив порозумлїня, же з причіны неґатівных дїй дакотрых особ, наприклад, сотворїня влады, держава буде зо страхом смотрити на проблему узнаня Русинів на Українї. Микола Бобинець непрямо вказав на дії із 2007-го року, але крітіковав і Всемірный совіт підкарпатьскых Русинів у повязаню з недавныма стрїчами ёго представителїв з презідентом Чеськой републікы Мілошом Земаном.

Стрїчі выкликали діпломатічный шкандал, кедь україньскы і російскы медії зачали розшырёвати, же Земан узнав Крим за теріторію Росії. Медії ся мали одкликовати на інформації од представителїв совіту. Заступник председы совіту Михаіл Тяско ся пізнїше за неправилны інтерпретації медій оправдав у відеу чеському презідентови.

 

Лем три орґанізації

Подля Бобинця в Закарпатьскій области Україны суть лем три основны русиньскы орґанізації. Меджі нима є ёго Краёве общество підкарпатьскых Русинів, далше Закарпатьске областне науково-културолоґічне общество імени Александра Духновіча, котре моментално веде Юрій Продан і Русиньскый културолоґічный клуб з головов Юрійом Шиповічом. Споминаны орґанізації подля Бобинця роблять „в тандемі“.

Общество Духновіча притім довгы рокы вів Михаіл Алмашій і орґанізація під ёго веджінём стала членом Народной рады Русинів Закарпатя, котра соєдинять і розвивать сполупрацу і з далшыма русиньскыма орґанізаціями реґіону. Русиньскый културолоґічный клуб быв зареґістрованый лем недавно, і в септембрї того року робив першый семінар на тему Евменія Сабова і Александра ПаЛЕМвловіча. На тім семінарї подав Шиповіч і інформацію о реґістрації орґанізації. Клуб є за словами Миколы Бобинця орґанізаціёв, котра позберала інтелектуалів.

Бобинець повів, же задачами тых орґанізацій є обновлїня русиньской културы і традіцій, причім основным прінціпом є недїлительность Україны. „Я всягды бісїдую за граніцями: по перше, як обчан Україны, по друге, я Русин,“ цітує Голос Карпат Миколу Бобинця.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, жрідло фотоґрафії: Юрій Шиповіч.

 

Script logo