19. 1. 2019: Влада в Снинї роздїілила выше 1,2 міліона. Грошы підуть і до сел

16-го януара 2019-го року проходило в Снинї выїздове засїданя влады Словацькой републікы. Як інформовала словацька державна аґентура TASR, про місто і села в окресї роздїлили 1 223 500 евр.

Іде о средства із розрахунковой резервы про окрес Снина, котрый належыть меджі найменше розвиты окресы на Словакії. Ку планованому міліону евр придала ся частка 75 тісяч про село Убля на выбудованя соціалных заряджінь (тоалеты) про людей, котры переходять через гранічный переход із Українов. Далша сума у вышцї 130 тісяч евр выдїлила влада про Пряшівскый самосправный край на докінчіня штудії реалізації, котра дотулять ся росшырїня водоводной і каналізачной сїтї в окресїі Снина.

Міністерка мултуры плановала дати 4000 на два фолклорны ансамблї, наконець тоту суму підняла на 10 тісяч і роздїлять собі їх три ансамблї.

 

Ґаландова має надію, же тым поміч не кінчіть

„Векшына грошей з міліона евр іде до міста Снина, з котрых 230 тісяч евр іде на накуп технікы про шпыталь, якый властнить місто. Єдночасно будеме реконштруовати і шпортовый містьскый клуб в обємі 120 000 евр, так жебы і в тім містї дішло до злїпшіня шпортовой інфраштруктуры. Самособов, в рамках сел окресу суть встановлены потребы окремых сел і то суть реконштрукції містных комунікацій, маєтку сел, а підпорены суть і церькви,“ повів про аґентуру словацькый премєр Петер Пеллеґріні.

Нова пріматорка Снины, Даніела Ґаландова, высловила ся, же ся вшыткы надіяють, же тым намагы влады помочі тому реґіону не кінчать ся.

„Вірю, же найдеме способ, як рїшыти проблем із заставлїнём вылюднёваня реґіону, бо дати дотацію то єдна справа, а інше дїло є, жебы то мало і смысел, і жебы наштартовав ся ту жывот,“ повіла пріматорка по засїданю влады.

 

Грошы про Уліч, Ублю і далшы села

В рамках роздїлёваня грошей про окрес здобыло село Уліч 88 тісяч на выбудованя сільского складу біомасы, котра має служыти на выкурованя матерьской школы, але і сільского уряду, здравотного центру, апатыкы і гасічской збройніцї.

Село Руськый Потік дістало на управу містного потічка 30 тісяч, єднаку суму дістав Стащін на реконштрукцію школьской їдалнї, і Убля на реконштрукцію інтерьєру і екстерьєру Дому смутку.

 

Акчный план

Влада схвалила і акчный план окресу Снина, на основі котрого там має до 2023-го року выникнути цїлково 582 робочіх місць.

Робочі місця хоче влада вытворити прямованём актівностей до розвитку локалной економікы з акцентом на ефектівне хоснованя містных жрідел, освіты і розвитку людькых жрідел, а так само злїпшїня якости жывота жытелїв. Із цїлковой одгадованой фінанчной інвестіції почас слїдуючіх пятёх років, котра представлює мінімално 76 міліонів евр, ся рахує з тым, же 61,19 міліона буде із Европскых штруктуралных і інвестічных фондів.

Сниньскый окрес быв даный до списку найменше розвитых окресів кінцём 2018-го року. Причінов є довгодобо евідоване высоке чісло безробітности. Ку 31-му авґусту 2018-го року представлёвала безробітность в окресї 9,65 процента. Цїлкова кількость безробітных была 1780 людей. Тых, котры были евідованы як безробітны выше 12 місяцїв, было 46,97 процента.

Потенціал розвитку окресу Снина представлює, наприклад, ефектівне хоснованя природной і културной дїдовизны, традіцій фолклору, містных звыків і памятных подій про всокочіня културы і розвиток турістічного руху, і в одношіню ку Польщі а Українї, пише аґентура.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, жрідло фотоґрафії: Facebook. Автор: Марія Дуркотова.

Script logo