19 . 2. 2021: Брітьскый варіант быв підтвердженый у 72 % аналізованых взорок

Britský variant pandemického vírusu sa potvrdil u približne 72 % z celkového počtu 2384 vyšetrených pozitívnych vzoriek. Vyplýva to z druhého kola celoslovenského prieskumu rozšírenia britského variantu B.1.1.7, pričom sa vyšetrovali klinické vzorky, ktoré vyšli ako RT-PCR pozitívne dňa 15.02.2021.

Na laboratórnej diagnostike sa podieľalo 21 štátnych aj neštátnych laboratórií.

Takýto prieskum bol realizovaný aj na 1962 vzorkách zo dňa 03.02.2021. Britský variant sa vtedy potvrdil u približne 74 % vyšetrených vzoriek.

Výsledky z oboch prieskumov naznačujú stabilnú situáciu v zastúpení a šírení britského variantu B.1.1.7. v populácii Slovenskej republiky. Ide však o vysoký podiel, preto je nevyhnutné dodržiavať nastavené protiepidemické opatrenia a pokračovať v nich.

Situáciu vo výskyte britského variantu budeme naďalej sledovať. Ďalšie kolo takéhoto prieskumu budeme realizovať prvý marcový týždeň.

Pri tejto príležitosti si dovoľujeme poďakovať všetkým laboratóriám a ich pracovníkom, ktorí sa na prieskume rozšírenia britského variantu podieľali.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Script logo