18. 9. 2018: Таёвского Обіцянкы буде в ТАД мож відїти на три способы

Вже 5-го октобра 2018-го року одбуде ся в Театрї Александра Духновіча в Пряшові перша премєра той театралной сезоны. Драматічный колектів в режії Матуша Ольгы представить пєсу Йозефа Ґреґора Таёвского під назвов Обіцянкы.

Надвязаня на драматурґічну лінію

Як пише ся у анотації пєсы, театер хоче Таёйовского Обіцянками надвязати на драматурґічну лінію обявного інсценованя словацькых класічных творів у русиньскім културнім контекстї в режійнім наштудованю Матуша Ольгы. В минулости ішло о адаптацію повіданя Мартіна Кукучіна Непробудженый, ці доднесь на сценї театру грану драматізацію Тяпаковцїв од Божены Сланчіковой Тімравы.

Єднокатовку Обіцянкы Таёвскый написав у 1898-ім роцї і выдав єй із властных грошей, жебы в часї мадярізації дав словацькым аматерьскым герцям пєсу в материньскім языку, котру бы знали наштудовати і при скромнїшых условіях. Днесь театер хоче посередництвом того тексту демонштровати театралну пєсу як самобытну творчу діялность інсценаторів.

 

На три способы

Як інформовав у пресовій справі Юсиф Юрчішін із Театру Александра Духновіча, Обіцянкы выникли два рокы перед авторовов прославленов пєсов Женьскый закон. Тота пєса бере ся за єден із пілірів Таёвского драмы і нова пєса в театрї крыє ся із першов діёв Женьского закона.

„Обіцянкы як увертура єдной із найглавнїшых Таёвского пєс суть єднокатовка, котрій бы сьме годны были дати підназву любый образчік із жывота народа. Кедь сьме до назвы придали слова на три способы, та то зато, бо в нашій інсценації вказуєме, яку важну роль в атмосферїі драматічного твору мають самы інсценаторы,“ говорить о пєсї режісер Матуш Ольга.

Почас єдного вечора драматічный колектів заграє Обіцянкы – єдно повіданя, із трёх різных поглядів. Першый є псіхолоґічно-реалістічный, в котрім подля Ольгы домінує намага штонайвеце зрозуміти авторови і інтерпретовати го так, жебы характеры, односины меджі особами были штонайвірнїшы Таёвскому. Другый способ є з боку аматерского театру, при котрім інсценаторы стрічають ся із своїма лімітами. Третій способ є постмодерный, котрый подля Ольгы не має нич довєдна із Таёвскым і інсценаторы приношають до пєсы темы, „о котрых ся му ани не снило,“ говорить режісер. Темов пєсы є любов молодых людей.

І кедь є Йозеф Ґреґор Таёвскый фантастічный автор, о чім є Ольга пересвідченый як скушеный режісер словацькой класікы, в пєсї на сценї Театру Александра Духновіча буде іновованый, бо він таку подобу свому тексту не дав.

 

Уж третю сезону по собі

Матуш Ольга, котрый моментално інсценує нову пєсу в русиньскім театрї є знамый словацькый режісер. Моментално є і проректором Академії умень в Баньскій Быстріцї, два функчы періоды там быв на посадї ректора.

З русиньскым театром співпрацовав уж веце раз. В остатнїх театралных сезонах все зробив і єдну пєсу про русиньскый драматічный колектів. У 2016-ім році режіровав інсценацію Корчма під зеленым стромом (Словацька рапсодія по русиньскы) од Петра Ковачіка і минулу сезону інововав давнїшу премєру пєсы Карола Горака о вызначнім русиньскім будительови Адолфови Добряньскім під назвов Адолф Івановіч Добряньскый – Зоря на небі, над головов штранґ.

Петро МЕДВІДЬ, жрідло: лем.фм

Script logo