18. 8. 2020: Рештрікції односно хвороты КОВІД-19

ZMENY OD 1. SEPTEMBRA 2020

Školy – rodičia pri nástupe detí do školy podpíšu čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, jeho súčasťou bude dotazník (či bolo dieťa od 17.8.2020 v zahraničí alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí). Ak bolo v zahraničí alebo na hromadnom podujatí, je potrebné sledovať jeho zdravotný stav. 
- nosenie rúšok bude povinné počas prvých dvoch týždňov školského roka pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl 
- pre žiakov na prvom stupni základných škôl a deti v predškolských zariadeniach bude rúško nepovinné v triedach, povinné však bude v interiéroch škôl mimo triedy, s výnimkou konzumácie jedál.

 

Hromadné podujatia – od 1.9.2020 do 1.10.2020 sa neodporúča organizovať hromadné podujatia
- plánuje sa zákaz organizácie hromadných podujatí nad 1000 účastníkov v exteriéri, vrátane športových podujatí
- plánuje sa aj zákaz hromadných podujatí v interiéri nad 500 účastníkov
- plánuje sa aj zákaz interiérových podujatí po 23. hod, s výnimkou svadieb
- plánuje sa obmedziť návštevnosť kúpalísk a akvaparkov na maximálne 50 percent kapacity návštevníkov
 

Hranice:

Bez obmedzení je možné pricestovať z menej rizikových krajín: Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_hranice_17_7.pdf

tento zoznam sa do 1. septembra 2020 nebude meniť
- v jednotlivých krajinách sa však vyšpecifikujú regióny, v ktorých sa v ostatnom období zhoršila epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia COVID-19. Bude platiť odporúčanie, aby ľudia zvážili nevyhnutnosť cestovania do týchto regiónov.

Pri príchode z iných krajín, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname:

- tieto osoby zostávajú v domácej izolácii spolu s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti 
- zaregistrujú sa prostredníctvom: https://korona.gov.sk/ehranica/ 
- najskôr na piaty deň po príchode absolvujú test na COVID-19, ak bude test negatívny, domáca izolácia sa skončí 

Opatrenia ÚVZ SR:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_03072020.pdf


Rúška:

- rúška sú ďalej povinné na verejnosti v interiéroch budov a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy 
- v exteriéri pri vzdialenosti menej ako 2 metre od iných osôb je nosenie rúška len  odporúčanie, nie je to povinnosť
- na pracovisku je nosenie rúšok v rovine odporúčania, ak budú ľudia v uzavretých kolektívoch a aspoň 2 metre od seba.  
- rúška nemusia mať ani žiaci a študenti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, pri skúškach
bližšie informácie k rúškam - opatrenie ÚVZ SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/03_07_final_opatrenia_ruska.pdf


Obchody a prevádzky

- môžu byť otvorené všetky maloobchodné predajne, vrátane prevádzok v obchodných centrách
- nedeľný predaj je povolený

opatrenie ÚVZ SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_06_final_opatrenia_prevadzky_a_HP.pdf

 

Hygienické opatrenia v obchodoch:

- vstup len s prekrytým nosom a ústami (toto sa nevzťahuje na čas konzumácie jedál a nápojov)
- pri vchode dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice
- odporúčané odstupy medzi osobami 2 metre, odporúča sa jeden nakupujúci na 10 metrov štvorcových 
- časté vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch

 

Opatrenia v prevádzkach verejného stravovania:

- zákazníci nosia rúška, s výnimkou konzumácie jedál a nápojov
- personál povinné rúška a dezinfekcia rúk medzi jednotlivými zákazníkmi
- dezinfekcia stolov a stoličiek
- na hygienických zariadeniach tekuté mydlo a papierové obrúsky,  pravidelná dezinfekcia každú hodinu
- príbor nie je voľne dostupný, každému zákazníkovi prinesú v papierovej servítke

 

Taxislužby:

- povinné rúško pre vodiča aj zákazníka 
- klientovi sa odporúča sedieť na zadnom sedadle, nie je povinnosť, len odporúčanie
- oddelenie priestoru vodiča a zákazníka je len v rovine odporúčania
- po každom zákazníkovi dezinfekcia priestoru pre zákazníkov

 

Starostlivosť o ľudské telo:

- zamestnanci musia mať rúško
- medzi jednotlivými zákazníkmi priestor na upratanie a dezinfekciu
- hygienické zariadenia musia mať tekuté mydlo a rúško
- zákazník pri ošetrení tváre, strihaní a umývaní nemusí mať rúško

 

Kúpaliská:

- čistenie a dezinfekcia 
- na oddychových plochách sa odporúča vzdialenosť medzi ľuďmi najmenej dva metre, je to len v rovine odporúčaní
- na hygienických zariadeniach tekuté mydlo a papierové utierky
- zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok

 

Autoškoly:

- inštruktor a účastník musia mať rúško
- dezinfekcia vozidiel a trenažérov
- vlastné ochranné prostriedky (prilba, rukavice)

 

Kultúrne podujatia – divadelné, hudobné, filmové

- návštevníci musia mať rúška
- účinkujúci nemôžu mať telesnú teplotu nad 37,2 stupňov Celzia
- odporúča sa šachovnicové sedenie
- na hygienických zariadeniach musí byť tekuté mydlo a papierové utierky, dezinfekcia každú hodinu
- pred predstavením dezinfekcia dotykových plôch

 

Hromadné podujatia:

Umožňuje sa usporadúvať hromadné podujatia – športové, kultúrne, spoločenské v počte do 500 osôb.

- kontrolovaný vstup a výstup účastníkov
- vstup s rúškom
- pri vstupe dezinfekcia rúk
- častá dezinfekcia priestorov, dostatočné vetranie
- šachovnicové sedenie

Od 1. júla sa povoľujú hromadné podujatia s počtom účastníkov vyšším ako 1000 za splnenia  stanovených podmienok -

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zmena_opatrenia_prevadzky_a_HP_03072020.pdf


Koniec núdzového stavu:

- O polnoci zo soboty 13. júna na nedeľu 14. júna sa na Slovensku skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený v súvislosti s novým koronavírusom. 
- Mimoriadna situácia trvá aj naďalej. 
- Zdravotníci od 14.6. už nie sú v mobilizačnej pohotovosti, dostávame sa do štandardného normálneho režimu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
- V súvislosti s COVID-19 sa končí aj povinnosť reprofilizácie lôžok v 15 koncových slovenských nemocniciach, ktoré mali ošetrovať pacientov nakazených koronavírusom. 
Nemocnice však aj naďalej musia mať zabezpečenú triáž.

Od 3. júna sú povolené návštevy v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a pobytových zariadeniach sociálnych služieb za stanovených podmienok:

 

opatrenie ÚVZ SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf

Usmernenie ÚVZ SR k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie:
www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_elektivne_operacie_priazniva_epidemiologicka_situacia.pdf


Školy: Je možná prevádzka jaslí, materských škôl, základných škôl, stredných škôl, centier pedagogicko-psychologického poradenstva, zariadení školského stravovania, školských klubov, základných umeleckých škôl, centier voľného času, či letných táborov. Žiaci a študenti v rámci vyučovania nebudú musieť mať rúška.

Usmernenia ÚVZ SR: 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_zariadeni_pre_deti_do_3r_uvolnenie.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_stravv._uvolnenie.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf

Zdroj: Portál Ministerstva zdravotnictva SR

 

Script logo