18. 7. 2018: В Чертіжнім одкрыли таблу Добряньскому – конець публічной збіркы

  • На фотцї злїва: староста села інж. Петро Трічак, главна орґанізаторка збіркы на окрытя памятной таблы А. Добряньскому – ПгДр. Люба Кралёва, ПгД, і скулпторка рельєфу портрету А. Добряньского, академічна скулпторка Ева Потфаёва-Ільковічова.

    На фотцї злїва: староста села інж. Петро Трічак, главна орґанізаторка збіркы на окрытя памятной таблы А. Добряньскому – ПгДр. Люба Кралёва, ПгД, і скулпторка рельєфу портрету А. Добряньского, академічна скулпторка Ева Потфаёва-Ільковічова.

В селї Чертіжне, в окресї Меджілабрцї, в неділю 8-го юла 2018-го року одкрыли памятну таблу єдному із найвызначнїшых русиньскых будителїв 19-го столітя – Адолфови Добряньскому. Добряньскый мав у тім селї свою курію і є в нім похованый.

Авторков памятной таблы із рельєфом Добряньского є академічна скулпторка Ева Потфаёва-Ільковічова. Табла была зроблена за грошы, котры вызберало у публічній збірці обчаньске здружіня Колысочка – Kolíska, яке реаґовало в минулім роцї на юбілейный Рік Адолфа Добряньснкого, котрый быв выголошеный Округлым столом Русинів Словеньска, і в рамках котрого проходило дакілько подій присвяченых будителёви.

Подія зачала о третїй пополідне святочным ходом од містной ґрекокатолицькой Церькви Вознесенія Господнє ку гробу Адолфа Добряньского. Там участны помолили ся панахіду за будителя, котру служыли по церьковнославяньскы із русиньскыма єктеніями священици Общества св. Йоана Крестителя вєдно із містным парохом.

По панахідї торжество продовжовало коло будовы сільского уряду, на котрій была памятна табла одкрыта. Участных, меджі котрыма были як домашнї, так і дарцёве на таблу з цїлой Словакії, привітав староста села Чертіжне Петро Трічак. Потім слїдовало святочне одкрытя таблы. Таблу одкрывала їй авторка Ева Потфаёва-Ільковічова і орґанізаторка збіркы Люба Кралёва.

По одкрытю староста передав слово отцёви духовному Міланови Ясикови із Общества св. Йоана Крестителя. Тот коротко приближыв жывот Добряньского і ёго одказ про нашу ґенерацію. По словах Ясика приговорила ся участным Люба Кралёва, председнічка обчаньского здружіня Колысочка – Кolíska, котра подяковала авторці таблы і вшыткым, котры пожертвовали на тото дїло свої грошы. Припомянула, же збірка была выголошена в рамках юбілейного року выголошеного Округлым столом Русинів Словеньска і в тот день тота збірка властно дефінітівно дістала матеріалну подобу і завершыла ся. Так само подяковала старостови села і вшыткым Чертіжнянам, же ся прикладно старають о гроб будителя і о то, жебы на нёго не забыло ся.

Табла была містным парохом посвячена і наконець ся вшыткым дарцям на тото дїло заспівало Многолітсвіє.

Подія была закінчена веце як годиновым културным проґрамом в просторах салы сільского уряду, в рамках котрого выступали Лабірьскы бетяре, Волянка із Воліцї, Народна музика Дрібна і Анна Сервіцька. Участны як першы могли в тот день посмотрити собі із той нагоды одкрыту памятну ізбу в просторах сільского уряду, де мож відїти артефакты містной народной културы як чертіжняньску вышывку ці скулптуру Адолфа Добряньского, котру селу подаровав Округлый стіл Русинів Словеньска.

П. Медвідь

Script logo