18. 7. 2016: Зачала выходити „Отцюзнина“

На Підкарпатю выникнув новый русиньскый културно-белетрістічный журнал під назвов „Отцюзнина“. Ёго перше чісло было минулый тыждень презентоване в чіталнї раённой бібліотекы у Виноградові. Інформовав о тім портал „Новини Виноградівщини“.

Журнал „Отцюзнина“ зачало выдаватли Общество Александра Духновіча. О проєктї выдаваня нового періодіка участным у чіталнї росповів коордінатор проєкту і председа Областного културно-освітнёго общества Александра Духновіча Юрій Продан. Журнал бы мав выходити квартално. Перше чісло Отцюзнины обсягує творы як сучасных русиньскых поетів і прозаіків, так і авторів досовєтьского періоду. Обсяг є богатый. В „Отцюзнині“ чітателї найдуть літературны крітікы, языковы нормы, матеріалы із історії і етноґрафії, фіґлї, леґенды і повіданя.

Головным редактором нового журналу ся став Юрій Шіповіч. Чітателі го можуть знати як бывшого головного редактора часопису Голос Русина, котрый быв пресовым орґаном Світового конґресу Русинів і выходив з підпоров ґрантовой сістемы про народностны меншыны Словацькой републікы під назвов – Култура народностных меншын. По тогорічнім несхвалїню дотації про часопис Голос Русина перестав выходити.

Новый журнал „Отцюзнина“ за інформаціями порталу „Новини Виноградівщини“ має за цїль обновлёвати русиньску історію, културу і язык. На презентації были участны і писателї Михайло Чухран і Олексанр Купар, етноґраф Іван Біланчук, Анна Мегела, Ольга Прокоп і далшы. На презентації было запроповано в рамках обсягу журналу додати до „Отцюзнини і дїтячу сторінку.

П. М. , жрідло фотоґрафії: „Новини Виноградівщини“

Script logo