18. 6. 2020: Aктуално платны гіґіенічны рештрікції

Общі гіґіенічны правила про вшыткы фірмы, обходы і службы

Платность наряджіня од 10. юна 2020, 0:00 год.

Платность наряджіня до одволаня

Вшыткым обходам і фірмам служеб ся одпоручать забезпечіти:

• жебы кількость кліентів в єден час не перекрочів концентрацію єден кліент на 10 м2 з площіны обходу,

• дотримованя одступу меджі окремыма кліентами мінімално 2 метры.  

Тоты рештрікції ся не односять ку дїтём в обходах, ани в театрах, кінах, концертных салах і іншых кулктурных центрів із сидячов публіков.

Рештавраціям ся одпоручать дотримованя высше уведженых правил, покы суть способны забезпечіти і дотримати 2 метры меджі столами.

І надале але робітници рештаврацій мусять забезпечіти:

• вступ і перебываня в рештаврації (внутрїшнїх просторах) є поволене лем з прикрытым ротом і носом (рушко, хустка, шал); тота повинность ся не односить в часї потребнім на конзумацію напоїв і їдел у фірмах верейного стравованя,

при входї до рештаврації або обходу апліковати дезінфекцію на рукы або дати єдноразовы рукавіцї,

• дотримовати одступы в рядох особ мінімално 2 метры (як рекомендація),

• на вшыткых входах до фірем видительно умістнити ознамлїня о повинности дотримовати высше уведже ґіґіенічны рештрікції і ознамлїня о максімалній кількости кліентів в єднім часї,

часто вітрати простроры фірмы і реґуларно робити дезінфекцію дотыковых площін, ключок, накупных возиків і кошыків, поужываных інштрументів, на детзінфекцію поужыти дезінфекчны средства проти наказіню хворотов КОВІД-19,

• забезпечіти умываня підлог каждый день вогко.

Здройj: Iнтернетова сторінка „BETA, adresa: korona.gov.sk

Script logo