18. 6. 2020: «Femme Touch» в пітсбуржскым Музею Варголя

Найновша выстава «Femme Touch» Музею Енді Варголя в Пітсбурґу буде зосереджала ся на женах і феммінах, котры были звязаны з жытьом і творчістю Енді Варголя. Вернісаж одбуде ся 26. червця/юнія 2020 р.

Од трансджендеровых ікон та мужніх сильных членкынь підземной сцены, по матір артисты Юлию і його недошлу вбивчыню – жены і фемміны Варгольового світа одограли ключову ролю во вшыткых обшырях його жытя і штукы. Выстава зосередит ся на вказаню історий жен, котрых вклад часто поминят ся в переказах про Варголя. В музейній ґалериі на другым поверху промітаны будут рідкы, кольоровы фільмы Варголя та популярны образы, котры дозволят на нову наррацию в однесіню до представленых осіб.

«Femme Touch» переформит тіж пят поверхів постійной колекциі музею, жебы уставити роботы Варголя в позициі діалоґу з артефактами і творами штукы з жытя сесых фасцинуючых жен. Експозиция принесе тіж множество обєктів наново одновленых і здіґіталізуваных, котры походят з музейного архіву.

Завдякы спілпрацы медже одділінями музею, його кураторы, едукаторы і архівісты зобрали ся, жебы опрацувати выставу, котра презентує такы особливости як: Candy Darling, Tally Brown, Donna Jordan, Jane Forth, Julia Warhola, Barbara Rubin, Mario Montez, Brigid Berlin ци Valerie Solanas. Проникніня в жытя і карєры реченых жен і феммін, котры мали влияня на Варголя, дозволит ліпше зрозуміт світопогляд артисты та соспільны контексты, в котрых діял.

Головным куратором выставы «Femme Touch» є José Carlos Diaz вєдно з Nicole Dezelon, заступцьом директора дс. едукациі. Выставу буде мож видіти до 3. січня/януара 2021 р.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, лем.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo