18. 4. 2020: Ізолятория для зараженых коронавірусом буде в Креници

В Креници (позн. ред.: де в значній мірї жыють Русины Польщі) урухомлят ізоляторию для зараженых коронавірусом – такє рішыня выдал малопольскій воєвода Пьотр Цвік.

О плянах зорґанізуваня такого місця бесідувано уж перед тыжньом. Спекулювано товды о його локалізациі. Днес знатя, же ізоляторию урухомлят в курортній санаториі Міністерства Внутрішніх Справ і Адміністрациі, значыт в бывшым Continental-и. Утворіня і ведіня ізоляториі воєвода доручыл Специялистичному Шпытальови ім. Снядецкого в Новым Санчы. До єдиниці кєруваны будут хворы на COVID-19, котрых не треба лікувати в шпыталях, тоты, в котрых підозрює ся захворіня (сут скєруваны дохторьом на лікуваня або лябораторийной діяґностикы), тоты, котрым дохтор рекомендувал ізоляцию дома, але з огляду на можливіст заражыня осіб з ґрупы підвысшеного ризика не повинны з нима перебывати або з інчых причын не можут быти в кварантанні дома. Кошты бытуваня в ізоляториі покрыє Нацийональный Фонд Здоровля.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo