18. 2. 2021: Індія вывіять саду на домашнє лїчіня КОВІД-19 Інвермектіном за менше як 3 долары

(TheLibertyBeacon) – Kým západné krajiny pokračujú vo svojom agresívnom vývoji a pretláčaní nových, drahých a experimentálnych farmaceutických vakcín, India sa vybrala presne opačným smerom.

Vyvinula „zázračne“ účinnú a bezpečnú sadu na liečbu ochorenia COVID-19, ktorá stojí len 2,65 dolára na osobu a ktorá dopomohla k „prudkému poklesu“ počtu prípadov a miery mortality.

Svedectvá pred americkým kongresom v prospech Ivermektínu

Minulý mesiac svedčilo pred Bezpečnostným výborom vnútornej bezpečnosti senátu USA niekoľko lekárskych odborníkov v prospech schválenia Ivermektínu na prvotnú liečbu nového koronavírusu.

Bol medzi nimi aj Dr. Pierre Kory, zakladajúci člen Aliancie prvej línie kritickej starostlivosti pri ochorení Covid-19 (FLCCC), ktorý vysvetlil, že Ivermektín, prostriedok proti parazitom, ktorý získal Nobelovu cenu v podstate vymazáva prenos tohto vírusu so zázračnou účinnosťou“.

Odkedy bolo vlani v júni v laboratóriu zistené, že Ivermektín potláča COVID-19, bol podrobený desiatkam štúdií a objavujú sa stále ďalšie a ďalšie príbehy o jeho úspešnosti.

„Do veľkej miery liečim ochorenie COVID od jeho vypuknutia každý jeden deň,“ hovorí Kory.

„Keď hovorím ´zázrak´, nepoužívam tento pojem ľahko…  je to vedecké odporúčanie, zakladajúce sa na hore dát, ktoré sa vynorili za posledné tri mesiace.“

Skupina FLCCC vyvinula liečebný režim, ktorého súčasťou je Ivermektín. Tvrdí, že oproti priemeru viedol v nemocniciach, ktoré ho aplikovali, k 83% nižším mieram smrtnosti na ochorenie COVID-19.

Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) však núdzové schválenie Ivermektínu na liečbu koronavírusu odmietol. Už mesiace uvádza, že „je potrebné ďalšie testovanie.“

India pre svojich občanov proaktívne niečo robí

V kontraste s vyššie uvedeným, na opačnej strane sveta, India liečebný protokol zmieňovaný Dr. Korym a jeho kolegami prijala a tento produkt teraz vyrába pod obchodnou značkou „Ziverdo Kit“ a stojí približne len 2,65 dolára na osobu.

Úrady západných krajín pre ľudí trpiacich vírusom SARS-CoV-2 neodporúčajú žiadnu špeciálnu liečbu „pokiaľ pacient nie je hospitalizovaný a nepotrebuje kyslík“.

V Indii naproti tomu začali pacientov s koronavírusom liečiť včas a k liečbe patrí aj použitie ďalšieho účinného lieku, o ktorom sme aj my už dávno písali pod názvom hydroxychlorochín (HCQ).

TrialSiteNews (TSN) uvádzajú, že vlani v novembri sa vďaka včasnej liečbe z ochorenia COVID-19 úplne vyliečili Dr. Makarand Paranjpe a jeho žena. Obaja sú 77-roční indickí lekári. Ona použila hydroxychlorochín a on užíval Ivermektín.

„Vieme, že pri absencii akejkoľvek liečby vírus vstupuje do buniek a tam sa replikuje,“ povedal Paranjpe.

„Dokáže vytvárať ochorenie, ktoré je čoraz ťažšie. Jednoduchou  úlohou týchto lacných a bezpečných liečob je takú replikáciu čo najskôr zastaviť.“

Keď vlani v marci zúrili v USA po odporúčaní lieku prezidentom Trumpom debaty o prednostiach hydroxychlorochínu (HCQ), India ho už odporučila vo svojich celonárodných smerniciach. Prehlásila, že by sa mal použiť v čo najskoršom štádiu ochorenia… a mali by sa mu vyhnúť pacienti s ťažkým ochorením.

Po tom, ako bola v júni zistená účinnosť Ivermektínu pri liečbe vírusu, spolu s významným následným testovaním, najväčší štát Indie Uttarpradéš (230 miliónov obyvateľov) v auguste oznámil, že v prevencii a liečbe ochorenia COVID-19 nahrádza svoj HCQ protokol Ivermektínom.

Štáty a provincie používajúce Ivermektín majú násobne nižšie miery smrtnosti

Koncom roka 2020 mal Uttarpradéš – ktorý distribuoval Ivermektín na domácu liečbu zdarma – v decembri druhú najnižšiu mieru smrtnosti v Indii a to 0,26 na 100 000 obyvateľov. To je 7-krát menej, ako má dnes Slovensko!

Nižšiu mieru smrtnosti mal len indický štát Bihár so 128 miliónmi obyvateľov. A aj ten, ako píše Mary Beth Pfeifferová z TSN, odporúča Ivermektín.

Pri ďalšom porovnaní, s využitím včasnej liečby HCQ a Ivermektínom, má husto obývaná India, ktorá má štyrikrát viac obyvateľov než USA, ani nie polovicu úmrtí v súvislosti s ochorením na koronavírus.

„A India neporáža len slabo si počínajúce USA. Vyššie miery smrtnosti ako India má celkovo 98 krajín,“ píše Pfeifferová.

Dr. Anil K. Chaurasia, lekár zo štátu Uttarpradéš, potvrdil, že od polovice septembra bol v Indii pozorovateľný jasný pokles prípadov ochorenia COVID a úmrtí naň. No a prudký pokles počtu prípadov a úmrtí stále pokračuje.

Tie isté výsledky platia pre susedný Bangladéš, jeden z najhustejšie osídlených štátov sveta, kde lekári na domácu liečbu tiež používajú Ivermektín a majú dokonca ešte nižšiu mieru smrtnosti, ktorá ich radí na 128. miesto na svete. Také „vyspelé“ Slovensko je dnes na smutnom 1. mieste.

Kory uviedol podobné výsledky v Peru, Argentíne, Brazílii a niekoľkých ďalších krajinách Južnej Ameriky, demonštrujúc účinnosť Ivermektínu.

Vo svojom písomnom svedectve pre výbor senátu napríklad popísal, že:

„V Peru došlo k vrcholu úmrtí v čase distribúcie Ivermektínu, ktorý krajina schválila na liečbu ochorenia COVID-19 koncom jari. Každý peruánsky región bol po zavedení Ivermektínu svedkom rýchleho a trvalého zníženia tak počtu prípadov, ako aj úmrtí pacientov“.

Napriek takým novým a rozsiahlym dôkazom však mnohé západné krajiny zostávajú vo svojom odmietaní Ivermektínu ako nástroja na boj s koronavírusom neochvejné a namiesto neho sa zameriavajú hlavne na vakcíny.

Na Slovensku bol Ivermektín síce oficiálne povolený, no štát ho zabezpečil len vo veľmi obmedzenom množstve a nie masovo, ako sa deje v iných krajinách.

Lieky verzus vakcíny na COVID-19

HCQ a Ivermektín sú tu už veľa desaťročí a je o nich známe, že sú celkom bezpečné.

Oproti nim vakcíny na ochorenie COVID-19 s novou technológiou „mediátorovej RNA“ prechádzajú zrýchleným procesom vývoja, testovania, schvaľovania a teraz aj distribúcie, bez akýchkoľvek v tomto priemysle štandardných pokusov na zvieratách a postačujúcich štúdií o dlhodobých účinkoch.

Preto ohľadne vakcín tu panujú pretrvávajú vážne obavy. K týmto obavám patria „alergické“ a „potenciálne fatálne reakcie“, a tiež obavy z možného vplyvu na plodnosť.

Túto jeseň americká FDA dokonca zostavila dokument, uvádzajúci možné vedľajšie účinky vakcíny proti COVID-19, ako sú mŕtvica, encefalitída, autoimunitné ochorenie, vrodené chyby, Kawasakiho choroba a smrť.

Súčasné správy prezrádzajú, že stovky jednotlivcov zaočkovaných týmito vakcínami bolo hospitalizovaných a mnohí dokonca zomreli.

Záver

Hoci regulačné agentúry viacerých západných krajín zachovávajú prístup, že pred schválením Ivermektínu je potrebné ďalšie testovanie, Pfeifferová poznamenáva, že vždy je lepšie mať viac informácií. V ktorom bode ich však je pri pandémii dosť?

Kory senátu dôrazne tvrdil, že:

„Množstvo dôkazov, ktoré som zatiaľ predložil, prekračuje úroveň požadovanú pre zhovievavé použitie autorizácie,  ako ho definuje FDA.

Ivermektín je treba okamžite systematicky prijať tak na národnej, ako i svetovej úrovni, a bodka,“ nástojil.

„Tento liek môžete užívať doslova pri akomkoľvek stave. Je bezpečný, lacný a široko dostupný,“ uviedol na záver.

Zdroj: thelibertybeacon.com, spracoval: Badatel.net

Script logo