18. 2. 2021: Є алармуюче, же і дїти зачінаюти мати тяжкый перебіг захворїня на ковід

Momentálne sme v situácii: kto zvláda, ten testuje, hovorí šéf nemocničnej siete Agel pre Česko a Slovensko Michal Pišoja.

Keď sa spätne pozriete, ako sa vyvíjali výsledky testovania, niečo vám tam nesedelo? Začali ste vnímať, že sa niečo deje?

Interne sme si vyhodnocovali jednotlivé výsledky testov a s ohľadom na to, že prevádzkujeme zariadenia aj v Česku, v súvislosti s medializovanými informáciami, keď sa mali údajné mutácie vírusu objaviť aj v Česku, sme sa snažili vyhodnocovať testovanie paralelne tam aj na Slovensku. S narastajúcimi súbormi testovaných sme začali objavovať prítomnosť britskej mutácie na Slovensku, avšak zatiaľ to bolo v úvode len v stopových množstvách a v štádiu štatistiky.

Vidieť, že sa niečo zmenilo, keď sa u nás rozšírila táto mutácia?

Áno, ale netrúfam si povedať, že konkrétne tento stav, čo máme dnes, súvisí s britskou mutáciou. Avšak došlo k určitým zmenám. V prvej a druhej vlne sme sa väčšinou rozprávali o polymorbídnych pacientoch vo veku 70 až 80 rokov a viac. To bolo gro pacientov. Aktuálne sa nám začína objavovať väčšie množstvo ľudí, ktorí sú hospitalizovaní s ťažkosťami vo vekovej hranici 45 až 55 rokov. To je alarmujúce a podľa mňa jedným z najväčších problémov je, že sme komplikácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a takzvané postcovidové následky zaznamenali už aj v detskej populácii, keď sa nám vo vekovej kategórii 8 – 15 rokov objavuje PIMS, teda pediatrický multisystémový inflamačný syndróm.

Je ten výskyt u detí výraznejší?

Samozrejme, on tu bol vždy, keďže k premoreniu vírusom dochádza logicky aj v detskej populácii, ale frekvencia týchto komplikácií sa začína zvyšovať. Najalarmujúcejšia situácia je podľa informácií v Košickom kraji.

O testovanie bol vždy pomerne veľký záujem. Pred Vianocami až enormný.
Záujem je, samozrejme, stále vysoký. Vždy to závisí od rôznych uznesení a nariadení vlády, a podľa toho sa vyvíja sínusoida záujmu raz hore a raz dolu. Čo je však podstatné, je to, že ľudia majú záujem o rozšírené spektrum testovania a aktuálne, aj vzhľadom na vakcináciu.

Zdroj:. HN Slovensko, skrátené

Script logo