18. 2. 2017: День отвореных дверей на Пряшівскій універзітї

  • Інформації при станку Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты здобывав од докторандкы того інштітуту З. Цітряковой і редактор русиньского тіму Редакції народно-етнічного высыланя Радія Патрія РТВС Д. Палащак.      Фотка: М. Павліч.

    Інформації при станку Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты здобывав од докторандкы того інштітуту З. Цітряковой і редактор русиньского тіму Редакції народно-етнічного высыланя Радія Патрія РТВС Д. Палащак.      Фотка: М. Павліч.

В середу 15. фебруара 2017 в просторах высокошкольского ареалу Пряшівской універзіты у Пряшові ся одбыв День отвореных дверей. Такый день каждорічно приправлює універзіта в першім рядї про штудентів середнїх школ, їх родічів, учітелїв і шыроку громаду нелем міста Пряшова, але таксамо про штудентів середнїх школ з близкых окресів, котры мають інтерес штудовати на ПУ.  Презентовали ся на нїм вшыткы факулты і інштітуты, врыховано Інштітуту русиньского языка і културы. Кажда факулта, катедры ці інштітуты презентовали свої актівіты, можности штудія і уплатнїня своїх абсолвентів. В рамках проґраму мали штуденты середнїх школ можность відїти просторы лабораторій, Центра ескцелентности, лекції і далшы супроводны проґрамы колектівів і універзітных орґанізацій, котры розвивають свої актівіты в рамках Пряшівской універзіты, як суть ФК Торіса, Штудентьскый театер, штудентьска телевізія Медіалка ці штудентьске радіо ПАФ.

 

Наш інштітут давав штудентам середнїх школ інформації о можностях штудія в академічнім роцї 2017/2018. На тот рік ся штуденты можуть приголосити на штудії трёх на себе надвязуючіх штудійных проґрамів – бакаларьского, маґістерьского і докторьского. На першім і другім ступню, якы суть реалізованы в одборї Учітельсвто академічных предметів, русиньскый язык мож штудовати в комбінації з єдным з двадцятёх далшых предметів реалізованых на Філозофічній факултї, Факултї гуманітных і придорных наук, на Факултї шпорту і на Інштітутї мадярьского языка і културы. Докторьскый проґрам Славістіка – русиньскый язык і література ся реалізує в одборї Славяньскы языкы і літературы.

 

Інштітут на Дню отвореных дверей дале презентовав свої бадательскы успіхы, выслїдкы своёй роботы у формі выданых публікацій, як высокошкольскых учебників, так ай научных зборників і моноґрафій, з котрых будуть потенціалны штуденты штудовати. Інтерес выкликав інформачный станок і у дакторых штудентів, котры уже на Пряшівскій універзітї штудують в іншых штудійных проґрамах. Про них была приправлена презентація Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і кутуры, на котрій можуть штуденты ПУ брати участь задарьмо, в рамках выберового предмету, котрый собі можуть зволити без огляду на одбор, якый штудують. Од лїтнёго семестра мають штуденты з універзіты по першыраз можность зволити собі предмет русиньскый язык ай споміджі списку чуджіх языків. Така можность была таксамо презенована штудентам універзіты.  

 

Тоты, котры мають інтерес штудовати русиньскый язык на Пряшівскій універзітї можуть свою приглашку з потрібныма документами послати до 31. марца 2017. Веце інформацій о можностях штудія найдете інтернетовій сторінцї Інштітуту русиньского языка і културы http://www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/urjk/vzdelavacia-cinnost/ .

 

Мґр. Зденка ЦІТРЯКОВА,

інтерна докторандка Інштітуту русиньского языка і културы ПУ в Пряшові

Script logo