18. 12. 2020: Вышла книжка о Свіднику і ёго околіцї

Свідницька безпрофітова орґанізація Dukla Destination недавно выдала нову публікацю під назвов Svidník (Свідник). Книжка презентує чаро і красу реґіону під Дуклёв. Інформовали о тім новинкы Dukla. Публікація, котра має по словацькы і по анґліцькы писаны тексты, є повна унікатных фотоґрафій, котры захоплюють красы краю.

„Dukla Destination довгодобо має намагу пропаґовати край під Дуклёв. Місто Свідник і ёго околіця є повне унікатных памяток. Зато нас міцно тїшыть выданя той книжной публікації, котра захоплює їх вынятковость,“ повіла директорка орґанізації, яка книжку выдала Ева Гірчкова, котра вірить, же обсяг книжкы людей заінтересує аж так, же вырїшать навщівити тот реґіон.

Книжку оцїнила і пріматорка Свідника Марцела Іванчова, котра єй „вовела до жывота“ на святочній презентації. „Як пріматорка окресного міста ся барз тїшу, же маме шумну книжку о нашім містї і реґіонї. Красна є нелем дізайном, але і якостным обсягом,“ повіла Іванчова.

Нова книжка є роздїлена на дакілько капітол. Найдете в ній факты з історії, обявите памяткы реґіону, стрїтнете ся і з природныма скарбами, котры суть в тім краю. Хоць, як сьме спомянули, книжка має тексты по словацькы і по анґліцькы, є головно о фотоґрафіях. „Є то фотосупроводник, котрый має поводити чітателя, або навщівника краю, по нашім реґіонї,“ повіла Гірчкова.

Книжка захоплює на фотоґрафіях і деревяны русиньскы церькви, котры ся у свідницькій долинї находять, а творцёве не забыли ани на Путь войновых героїв, кедьже Дукля є знама головно як теріторія, де одбыли ся єдны із найтяжшых боїв почас Другой світовой войны.

На сторінках новой публікації ся мож познакомити і з містнов културов, традіціями і звыками того русиньско-шарішского реґіону. Тому є присвячена окрема капітола. „Тота капітола має вказати жывот нашых людей. Одказує на окремы звыкы, котры сьме перевзяли од своїх предків,“ додала про ґазету Dukla Гірчкова.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, жрідло фотоґрафій: Dukla Destination, языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo