18. 12. 2018: Святочный ґалавечур быв умелецько-духовнов ославов Бога і Церькви

  • У проґрамі ґалавечора на закінчіня Юбілейного про Пряшівску єпархії 2018 року выступили з рождественным пасмом і дїти Церьковной основной і матерьской школы багореченого П. П. Ґойдіча у Пряшові.

    У проґрамі ґалавечора на закінчіня Юбілейного про Пряшівску єпархії 2018 року выступили з рождественным пасмом і дїти Церьковной основной і матерьской школы багореченого П. П. Ґойдіча у Пряшові.

На великій сценї Тетру Йонаша Заборьского у Пряшові 11. децембра 2018 одбыв ся Славностный ґалавечур з нагоды кінчаючого ся Юбілейного рока Пряшівской архієпархії. Была то достойна умелецько-духовна ослава  Бога і Церькви, в котрій Бог людём щедро дає свої дарункы і таленты. Юбілейный рік славить Пряшівска архієпархія з нагоды дакілько рочниць, предедовшыткым іде о 200-роча створїня ґрекокатолицькой Пряшівской єпархії у 1818 роцї.

Два а пів годиновый проґрам пришло попозерати выше 600 гостїв, котры заповнили театралну салу і котрых позвав пряшівскый архієпіскоп, метрополіта Ян Бабяк. Меджі нима быв бывшый презідент Рудолф Шустер, ґрекокатолицькы єпіскопы Мілан Хаутур із Кошіць і Мілан Шашік із Ужгороду, емерітный помічный єпіскоп Ян Евґен Кочіш, єпіскоп Выходного діштрікту Євагелицькой церькви а. в. в. у Пряшові Славомір Сабол, председа Пряшівского самосправного краю Мілан Маєрьскый, штатный таёмник Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту СР Петро Крайняк, пріматорка Пряшова Андреа Турчанова, ректор Пряшівской універзіты у Пряшові Петер Коня, директор церьковного одбору Міністерства културы СР Ян Юран і далшы честованы гостї, єдночасно священици і лаїцькы віруючі, як представителї окремых протопресбітерів Пряшівской архієпархії, Ґрекокатолицького єпіскопства в Пряшові і представителї єпархіалных курій Кошіцькой і Братїславской єпархій, представителї окремых чінів і конґреґацій, Ґрекокатолицькой теолоґічной факулты Пряшівской універзіты, Ґрекокатольцькой священицькой семінарії благореченого єпіскопа Павла Петра Ґойдіча, семінарісты, представителї Ґрекокатолицькой дієцезной харіты, церьковных школ Пряшівской архієпархії, путницькых і пасторачных центрів і сполоченьскых інштітуцій. І такам способом владыка Ян хотїв подяковати вшыткым за їх службу і добродительство на хосен Пряшівской архієпархії.

Сценар, драматурґія і режія была дїлом Сілвії Костёвой, котра своїм професіоналным приступом приправила про позерателїв незабытный зажыток. Модераторами вечора были Мартіна Бачова і Штефан Штець, котры своїма модераторьскыма вступами прспіли к ноблесї і достойности цїлого вечора. Сцена посіяна жывыма квітками і свічками мала у своїм центрї велике телевізне полотно, на котрім ся в ходї вечора черяли жывы погляды з выступами умелцїв, фото і відео презентації і звуковы награвкы, як і два великы банеры з іконов краснобрідьской Богородіцї і лоґом Юбілейного рока Пряшівской архієпархії 2018. Тото вшытко довєдна звекшовало цїнну атмосферу вдячности і святкованя.

У красно і дінамічно побудованім проґрамі, якый быв поскладаный з народных, реліґійныхы і модерных співанок, оперного співу, хорового співу, балету, рождественного пасма дїтей з колядками і народныма традіціями выступили: Сіма Мартаусова, Мартін Бабяк, Анна Сервіцька, Моніка Кандрачова, Анна Порачова, Марія Мачошкова, Штефан Штець, Домініка Ґурбалёва, Петер Міленкі енд Бенд, співацько-музичны ґрупы Ф6 і Онезім, Марія Дулова, Олександер Куліков, Хор св. Романа Сладкопівця і дїти з Церьковной основной і матерьской школы багореченого Павлас Петра Ґойдіча в Пряшові. Вшыткым належыть велика вдяка за їх выступлїня.

Почас ґалавечора зо сцены вшыткым ся приговорив і подяковав пряшівскый архієпіскоп, метрополіта Ґрекокатолицькой церькви на Словакії Ян Бабяк. Посердництвом телевізного полотна Ґрекокатолицьку церьков поздоровив кошіцькый архієпіскоп, метрополіта Бернард Бобер, євангелічный єпіскоп Славомір Сабол, председа Центраного союзу жыдївскых набоженьскых парафій на Словакії Іґор Рінтел а посередництвом писомного поздраву і православный архієпіскоп пряшівскый і метрополіта Чеськых земель і Словакії – владыка Растіслав.

Телевізія Лукс запис із споминаного ґалевечора буде презентовати у недїлю, 30. децембра 2018 о 20.30 год. В тот день при святых літурґіях у церьквах Пряшівской архієпархії буде прочітане пастырьске писмо владыкы Яна Бабяка на закінчіня Юбілейного рока Пряшівской архієпархії 2018, котрым ся скінчіть святкованя юбілею вєдно з календарным роком.

Жрідло: www.grkatpo.sk

Script logo