18. 12. 2018: Вышла нова книжка Міра Жолобаніча

В тых днях вышла нова книжка Міра Жолобаніча з Кошіць під назвов Хто ся сміє, є мудрый, выдавателём котрой є Сполок русиньскых писателїв Словеньска, одповіднов і языковов редакторков ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., технічным редактором і автором ґрафічной управы Інж. Ярослав Гавріла. Автор тоту книжку присвятив своїй родинї.

Редакторка К. Копорова у вступі той книжкы пише: „Мірови Жолобанічови выходить книжка афорізмів, доповненых властныма карікатурами. Автор з кресленым гумором ся занимать довгы рокы і є сімпатічне, же афорізмы ся рїшыв выдавати у своїм материньскім языку – по русиньскы. По Федорови Віцови ся так стає другым автором куртых жартів і ёго книжка Хто ся сміє, є мудрый є другов із серії кресленого гумору (перша під назвов Хто ся сміє, є одважный вышла в роцї 2017)...

Іншпіраціёв про карікатуры і афорізмы Міра Жолобаніча є реалный жывот із своїма радостями, але главнї недоконалостями, котры позорно слїдує і має потребу їх коментовати способом ёму властным – посередництвом карікатур і куртого, но выстижного выслову. В немалій мірї в афорізмах вывжывать словны грачкы і двойзмыселность. Гумор і сатіра суть про нёго можностёв слободного высловлїня ся ку сполоченьскій і політічній клімі... Як сам конштатує, ёго сатірічный погляд на розлічны аспекты жывота го робить слободнїшым і веде го к оптімістічному погляду на світ і на жывот. ‟

Віриме, же тота книжка порадує, розосміє і приведе до задуманя многых єй чітателїв. Треба повісти і то, же тота книжка русиньскых афорізмів обогатить русиньску літературу на Словакії, бо афорізмів ся дотепер выдало мало, а з доповненима карікатурами то уж цалком нич не вышло, правда, окрем спід пера ці пензля Міра Жолобаніча.

-аз- 

Script logo