18. 11. 2021: Пшемківскы поколіньовы стрічы

Выступом наймолодшого поколіня зачали ся в суботу, 6. листопада/новембра 2021 р. ХІV Стрічы Трьох Поколінь з Лемківском Культуром. Подія, яка проходила в просторах Пшемківского Осередка Культуры, зобрала чысленну лемківску громаду. Святкувати пришли і польскы сусіды, в тым представникы державных і локальных власти.

Стрічы дальшый раз дали доказ, же будучніст єст в нашых руках. Наймолодша, третя ґенерация вказала лемківску культуру на найвысшым рівни.

Подія, яку орґанізує місцевый Кружок Стоваришыня Лемків, з рока на рік ся розвиват. Наступна едиция, подля заповіди орґанізаторів, мала бы тырвати два дни.

 

Черпаня з найліпшых джерел

По привитаню участників подіі на сцені вказали ся діти з ансамблю Ластівчата. Іх концерт выкликал гейбы найбільше емоций, кєд же то наймолодше поколіня вказало нашу лемківску культуру з єй найліпшой страны. Зачали так як треба – патріотичном пісню «Горы нашы».

Діти, якы окрем співу і музикы вчат ся лемківского языка, представили проґрам, в якым почули сме вельо музичных шедеврів. Были то пісні, якы знаме з репертуару славной Лемковины Маестра Трохановского. Чули сме іх в выконаню того поколіня, якє уж не встигло видіти выступів Лемковины. Завдякы іх співови припомнули ся нам тоты найславнійшы пісні. Не бракло і авторской творчости – Ластівчата представили творы з репертуару Петра Мурянкы.

Основне і тото, што наймолодшы выспівали і такы пісні, якы гейбы уж забыты. Звучали співанкы, якы не раз чули сме од нашых дідів, лем часом так быват, же не все сме годны си іх одраз припомянути. Ластівчата привернули нам памят о них. Зробили тото в найліпшый спосіб. Тот дітячый ансамбль, якій діє під крылами великой Ластівочкы, вказал нам, як треба робити культуру і працувати з наймолодшым поколіньом.

 

Три поколіня жыют не лем на чужыні

Ґаздове подіі – ЛАПіТ «Ластівочка» – того рока вказали ся в інчым, цікавым виді. Ансамбль репрезентувала мужска співоча ґрупа, яка перед даякым часом осягнула успіх на «55. Фестівали Капель і Народных Співаків» в Казімєжу Дольным.

Ґрупа выспівала a cappella пару лемківскых пісен, якы уж так само сут рідко стрічаны в «штоденным співі». Были то м.ін. співанкы «А в містечку Берестечку», «Пониже муравы» ци «Там на горі ліщына».

З Лемковины на чужыну пришли представникы третьой ґенерациі, жыючой на рідній земли. Ансамбль Терочка, якій діє при Рускій Бурсі в Ґорлицях, запрезентувал співочо-танцювальный репертуар. Аранжациі, якы підготовил кєрівник колективу – Андрий Трохановскій, припомнули згромадженым красу русиньскых пісен і співанок, так як запамятало іх найстарше поколіня, уроджене іщы дома.

 

Реактивация

По фольклорній части, в якій презентували ся выже спомянути колективы, на сцені вказал ся долго неприсутный ансамбль ДаМир. Вшыткы хыбаль памятаме іх сперед десятьох років, коли мали свій дебют з платньом під назвом «Дякую».

Ґрупа вказала ся в дакус меньшым складі як перед парома роками. Лідером ансамблю є Дарий Матійчак, якій написал пару авторскых співанок, котры пак были опрацуваны і заграны через професийональных музиків. Ґрупа дала горячый концерт, а публика не лем витала, але і пращала іх голосныма оплесками. ДаМир вернул на добре.

 

Будуче

Будуче пшемківской подіі явит ся кольорове. Зо сцены почули сме, што в наступным році Кружок Стоваришыня Лемків в Пшемкові має дяку зорґанізувати дводньову імпрезу. Євгеній Габура, ведучый пшемківского Кружка і заєдно заступця ведучого Головного Заряду Стоваришыня Лемків, апелювал о спертя до присутных представників державных і локальных власти.

Вшыткы они рішучы радо повінчували осягнінь і плянів на будуче. Кус лем мерзило – хоц бы мене – як зо сцены приємно і солодко вінчували політикы урядуючой партиі, яка перед трьома місяцями схвалила новелизацийный закон, котрый остаточно скінчыл з лемківскыма мриями верніня безправно зрабуваных лісів. О самых лісах і правах Лемків до іх одзысканя тіж не было ани слова. Політична поправніст взяла гору, але най си партийны высланникы не думают, же нарід так скоро о тій справі забыл.

В сіньох была выстава посвяечна Світовым Конґресам Русинів. Мож было придбати лемківскы книжкы та карточкы, плякаты і свічкы од Lyst Studio.

Пшемківска імпреза з рока на рік іде допереду. Надіяти ся треба, же розросне ся она іщы барже, же лемківска культура піде поза границі Пшемкова і загостит в сусідніх ґмінах. Желаме о рік великой і радісной «пятнатцеткы», такого малого ювілею Стріч Трьох Поколінь з Лемківском Культуром в Пшемкові.

Севериян КОСОВСКЫЙ, Лем.фм.

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo