18. 05. 2020: Австрія рушить од 17. мая 2020 гранічны контролї на выбраных гранічных переходах і зо Словакіёв

Од 17. мая 2020 рушыть Австрія сістематічны контролї зо свого боку на тзв. внутроштатных граніцях із Швейцаріёв, Ліхтенштайнском, Нїмецьком, ЧР, Словакіёв і Мадярьском. Контролї з Італіёв і Словінском зіставають платны.

Pre slovenských občanov platia pri prekročení hraníc do Rakúska všetky ostatné opatrenia - napríklad negatívny test na COVID 19 nie starší ako 4 dni alebo 14-'dňová povinná domáca karanténa - okrem presne daných výnimiek.Tieto opatrenia budú policajné hliadky v Rakúsku námatkovo kontrolovať.
 
Hraničné kontroly v SR sa budú naďalej vykonávať.
Hoci Rakúsko od 17.05.2020 otvára hranice so Slovenskou republikou, neznamená to, že rovnaké pravidlá platia aj pri vstupe na naše územie. V tomto prípade je potrebné riadiť sa opatreniami stanovenými v Slovenskej republike. Pre osoby prichádzajúce na Slovensko stále platí povinnosť štátnej karantény, pričom pre niektoré skupiny ľudí platia výnimky za jasne stanovených pravidiel.
Karanténne opatrenia platné do 18. mája 2020 do 7.00 nájdete tu:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/statna_karantena_30_04.pdf
 
Od 18. mája 2020 od 7.00 platia pri vstupe na územie SR miernejšie pravidlá. Kompletné znenie nového opatrenia nájdete tu:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_navrh_statna_karantena_15_05.pdf
 
Sumár najdôležitejších zmien od 18.mája 2020 pri vstupe na územie SR nájdete tu:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4288:uvz-sr-sumar-najdoleitejich-zmien-v-opatreni-uvz-sr-olp39922020-zo-da-15052020-zmiernenie-podmienok-karantennych-opatreni&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Ústredný krízový štáb pri uvoĺňovaní opatrení dôsledne posudzuje epidemiologickú situáciu nielen v SR, ale aj v okolitých krajinách. Ķĺúčovým faktorom ostáva ochrana verejného zdravia občanov Slovenskej republiky.


Úrad vlády SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Úrad verejného zdravotníctva SR

Script logo