18 . 4. 2016: Димитрій Поп дожыв ся 75-ёх років

В суботу 16-го апріля 2016-го року дожыв ся 75-ёх років жывота знамый русиньскый славіста і културный діятель на Підкарпатю Димитрій Поп.

Народив ся Димитрій Поп 16-го апріля 1941-го року у селї Старобычово на Підкарпатьскій Руси, котра втогды належала Мадярьску. У 1958-ім роцї закінчів кооператівный технікум у Мукачові. Далше у роках 1963 – 1968 продовжовав штудовати чеськый язык і літературу на Філолоґічній факултї Ленінґрадьской універзіты.

У співавторстві зо своїм братом, історіком Іваном Попом, написав у 1971-ім роцї турістічного проводника „В горах и долинах Закарпатья“, так само у 1987-ім роцї провидника написав о містах Ужгород і Мукачово а у 2002-ім роцї зясь проводника о замках на Підкарпатю. У 2015-ім роцї выдав енціклопедію під назвов „Мала історична енциклопедія Подкарпатської Русі“.

Міджі ёго інтересы належыть і кодіфікація підкарпатьского варіанту русиньского языка.  Вєдно із Михайлом Алмашіём і Димитріём Сидором зробив у 2001-ім роцї русиньско-україньско-російскый словник. В тім самім році выдав і книжку під назвов „Подкарпатські русины, їх історичні былины и леґенды“.

Димитрій Поп быв роках 2000 – 2003 председом краёвого Общества карпатьскых Русинів. Нагородженый быв Преміов Александра Павловіча, яку передавать Народна рада Русинів Закарпатя і Преміов Антонія Годинкы, яку удїлють Общество Антонія Годинкы у Мадярьску.

П. М.

Script logo