17. 9. 2021: З Буджетского фонду средства шейсц проєктом

БЕОҐРАД – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ обявело обявело лїстину вреднованя и ранґованя програмох и проєктох котри конкуровали за додзельованє средствох з Буджетского фонду за национални меншини за реализацию програмох и проєктох у обласци образованя за 2021. рок.

На Конкурс сцигли вкупно 137 проєкти, од котрих аж 37 нє сполнєли условия за бодованє, а гевти други ранґовани по числу бодох. Министерство на лїстини за додзельованє средствох предложело 79 проєкти, од хторих и шейсц з рускей заєднїци – РНТ „Петро Ризнич Дядя” достал 600.000 динари за проєкт Театралного дзецинского омнибусу „Вандровкаш 3”, Здруженє гражданох РуСТЕМ з Руского Керестура 585.000 динари за проєкт „Учце руски з нами (кратки интернет лекциї руского язика), Новинско-видавательна установа „Руске слово” 550.000 динари за проєкт „Кухня то школа” (кнїжки, едукациї и роботнї интеркултуралносци), 385 тисячи динари достало КПД „Карпати” з Вербасу за проєкт „Карпати и млади – вєдно зме моцнєйши”, Здруженє гражданох „Руска скарбнїца” з Руского Керестура достала 285.000 динари за проєкт „Настава, учебнїки и виволаня онлайн настави на руским язику”, а Дружтво за руски язик, литературу и културу достало 200.000 динари за проєкт „Руска ґимназия”.

На Конкурсу ище три проєкти рускей заєднїци нє достали достаточне число бодох потребних за доставанє средствох зоз того фонду.

Най здогаднєме, Буджетски фонд за национални меншини за реализацию програмох и проєктох у обласци образованя за 2021. рок виноши 30 милиони динари.

Я. ДЮРАНЇН, РутенпреС

(Публікуєме в оріґіналї – войводиньскім варіантї русиньского языка.)

Script logo