17. 6. 2021: Пандемія: слїдуйте непредставительне множество пінязей

Finančný šok a úžas. Celý minulý rok som demonštroval, že každé veľké vedecké tvrdenie o takzvanej pandémii je lož. Tento článok je o niečom inom. O peniazoch.

O peniazoch, pri ktorých sumy na pomoc v núdzi či stimuly vyzerajú len ako drobné. O peniazoch, pri ktorých Bill Gates vyzerá ako chudák na sociálnej podpore.

Aby ste tu porozumeli môjmu prístupu, musíte pochopiť, že k prijímaniu súčasnej zdravotnej starostlivosti sú ľudia v mnohých ohľadoch donucovaní.

Jedna z úspešných metód donucovania: počas údajnej krízy je celý národ atakovaný zdravotníckou propagandou a liečbou. Zhrnutie: „populáciu môžu zachrániť len lekári“.

Zamyslite sa nad týmto spôsobom ovládania mysle. Zamyslite sa nad dlhodobými dôsledkami.

A kým to čítate, predstavte si veľmi husto obývané krajiny, ktoré sa, do veľkej miery, stále spoliehajú na nemodernú, tradičnú medicínu – na liečivé rastliny, prírodné lieky, atď.

Naozaj veríte tomu, že keď úrady vyhlásia, že sa zdravotná resp. pandemická kríza skončila, že národy takých napadnutých krajín sa len tak vrátia k svojm predošlým presvedčeniam a liečebným postupom?

 „Ďakujeme vám za záchranu našich životov liekmi a vakcínami, ale teraz sa vrátime k našej dávnej ayurvéde a akupunktúre…“

Invázia lekárov a úradov verejného zdravotníctva počas krízy je hrotom kopije. Cestou dovnútra. Prvou fázou naplánovanej etapy TRVALE KONVERTOVAŤ CELÚ KRAJINU NA SÚČASNU FARMACEUTICKÚ MEDICÍNU.

Hovoríme o TRHOCH. O nových trhoch ako cieľoch invázie.

Kde tieto nové trhy sú? Napríklad v Číne, Indii, Indonézii.

Každá z týchto krajín si, do značnej miery, stále zachováva tradičné nemoderné liečebné postupy.

Čo sa dlhodobo stane, po súčasnej „pandémii“, ak si Big Pharma dokáže získať monopolné postavenie v týchto krajinách?

Čo keby po invázii liekov a vakcín proti ochoreniu COVID-19 úspešne nasledovali nové vlny medicínsko-farmarceutických pozemných vojsk a dovŕšili úplné ovládnutie týchto národov?

O akom množstve peňazí hovoríme?

Alarmujúci odhad sa dá nájsť v tomto článku na registerednursing.org — “Here’s How Much Your Healthcare Costs Will Rise as You Age” (12/25/20) [1]:

 „Za jeden ľudský život sa na zdravotnú starostlivosť priemerného Američana v dnešnej hodnote minie viac ako 400 tisíc dolárov. A to vtedy, keď medicínske náklady rastú rovnakým tempom ako inflácia.

Ak budú medicínske náklady rásť o 3% viac ako inflácia, bude vaša zdravotná starostlivosť stáť viac než 2 milióny dolárov, z ktorej veľká väčšina sa uskutoční  po 45. roku veku.“

Áno, náklady na zdravotnú starostlivosť sú v Amerike veľmi vysoké. Okrešme teda tých 400 tisíc na polovicu. Povedzme, že celoživotná zdravotná starostlivosť priemerného človeka stojí 200 tisíc dolárov.

Koľko ľudí dovedna žije v Číne, Indii a Indonézii?

Skúsme to odhadnúť na 3 miliardy. [2]

A teraz si predstavte, že odteraz je každý z tých ľudí 30 rokov vystavený súčasnej medicíne, pri cene 200 tisíc dolárov za jeden život.

Koľko je 3 miliardy ľudí krát 200 tisíc dolárov?

600 biliónov dolárov. (30-násobol ročného HDP USA, 155-násobok ročného HDP Nemecka)

To už je trh.

Ide o trvalý trh, o ktorý sa podľa farmaceutických firiem, nemocníc a lekárov verejného zdravotníctva oplatí bojovať?

O trh, ktorý sa oplatí mať pod kontrolou a vlastniť?

A keby úvodná salva v tom boji potrebovala nejaký obrovský IMPULZ, nejaké vážne donucovanie a kontrolu myslí, postaralo by sa o to vyhlásenie globálnej pandémie?

Zvládli by to rúška, dodržiavanie sociálneho odstupu, lockdowny, zatváranie podnikov, bankroty a zákazy cestovania; média deň čo deň rozsievajúce strach; sledovanie kontaktov, antivírusové lieky a vakcíny; ťaživá prítomnosť polície na presadzovanie všetkých reštrikcií; nafukované počty vymyslených prípadov a úmrtí – bola by k tomu cestou tá deklarovaná pandémia… keby konečným cieľom bol TRH V HODNOTE 600 BILIÓNOV DOLÁROV?

Stavte sa, že áno.

A je to spôsob, akým korporácie hľadia na planétu. Ako na trhy. Ako na teritóriá, ktorých sa treba zmocniť.

A vy teraz môžete vidieť finančný dôvod, pre ktorý vyššie miesta na celom svete všemožnými spôsobmi presadzujú túto vymyselnú pandémiu:

Kvôli PENIAZOM, ktoré sú v stávke.

Záver

Človek by povedal, že trh o veľkosti 600 biliónov dolárov je niečo nemožné; že neviete vymyslieť dosť falošných peňazí, ktoré by ho obslúžili. A možno je to pravda.

No akokoľvek potrebujete okresať to strašné číslo, aby ste ho prispôsobili tomu, čo vedia dosiahnuť banky, konečné číslo bude stále ohromujúcim percentom globálnej ekonomiky.

To je dôvod, prečo už niekoľko rokov hovorím, že žijeme v medicínskej civilizácii.

„Počkajte ale… tie tri miliardy ľudí sa vám nikdy nepodarí dostať do celoživotnej starostlivosti v modernom medicínskom systéme…“

To je pravda. Tie tri miliardy ľudí a trh v hodnote 600 biliónov dolárov sú ideálom, o ktorý sa snažia, hrncom zlata na konci dúhy.

A tie tri krajiny, ktoré ste spomenuli – Čína, India a Indonézia – už do značnej miery modernú medicínu majú.

Áno, majú. Tiež ale majú aj významnú mieru nemoderného, tradičného liečenia. A všimnite si, že na to, aby som dospel k číslu 600 biliónov dolárov, som sa zmienil len o tých troch krajinách. Nepovedal som, napríklad, nič o Južnej Amerike či Afrike.

„Ach.“

Autor: Jon Rappoport. Zdroj: nomorefakenews.com. Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články

 

Script logo