17. 6. 2020: Лїтнї семінары з карпаторусиністікы

Десять років в місяцї юн приходили з цїлого світа вшыткы інтересуючі ся о русиньску історію, язык і културу до Пряшова на лїтню школу, котру орґанізує як єдина у світї Пряшівска універзіта в Пряшові вдяка Іншітуту русиньского языка і кутуры.

Єденадцятый річник Studium Carpatho-Ruthenorum 2020 быв з причіны пандемії зрушеный, но з алетернатівов про заінтересованых приходить Карпаторусиньскый научный центер в Споєных штатах Америкы (Carpatho-Rusyn Research center) вєдно із Фундаціёв Джона і Гелены Тімо (John & Helen Timo Foundation).

Америцькы Русины вырїшыли, же тот рік зорґанізують онлайн лїтнї семінары, в рамках котрых будете годны выслухати і лекції нашых найвызначнїшых науковцїв із Северной Америкы.

О історії, културї і ідентітї

Лїтнїх семінарів буде шість, роздїлены суть по двох на місяцї юн, юл і авґуст. Тематічно їх орґанізаторы роздїлили на лекції о великых особностях меджі америцькыма карпатьскыма Русинів і о тім, яке то быти америцькым карпатьскым Русином.

Семінары будуть проходити як відеоконференції через аплікацію Zoom і будуть в анґліцькім языку. Меджі лекторами суть інтересны мена, добрї знамы в науковых русиньскых кругах. Історік Павел Роберт Маґочій із Торонтьской універзіты буде на першім семінарі бісїдовати о своїй новій біоґрафії русиньского політіка, першого ґубернатора Підкарпатьской Руси – Ґриґорія Жатковіча. Ніколас Купеньскый участникам онлайн семінарів приближыть першого русиньского романописателя із Пряшівской Руси Емілія Кубека. Купеньскый є літературознателём і Кубеком занимать ся довгодобо. Моментално діє на Академії воздушных сил Споєных штатів.

Юловы семінары зачне Елейн Русинко з Універзіты в Маріландї – Балтіморї, котра собі приговила лекцію на тему Енді Варгола і ёго матери Юлії. Далша професорка, котра є єднако знама і з пряшівскых лїтнїх школ – Патріція Крафчік, буде бісїдовати на тему книжкы русиньскых приповідок із назвов В сімдесятій семій країнї, в котрій были публікованы приповідкы вызначного русиньского фолклорісты Михайла Гиряка. Тоту книжку выдав якраз Карпаторусиньскый научный центер у 2015-ім роцї двоязычно – по русиньскы і по анґліцькы.

Авґустовы семінары будуть присвячены ідентітї. Першый семінар буде властно діскусіёв за округлым столом о тім, як є то выростати як Америчан- карпатьскый Русин. Діскусію буде модеровати Ніколас Купеньскый. О професіоналных успіхах Русина з Лемковины, котрый жыє в Споєных штатах мерикы, побісїдує в рамках остатнёго семінара Боґдан Горбаль. Покля маєте інтерес о семінары, під статёв прикладаме анґліцькый попис ку лекціям з мотузками на реґістрацію. Зареґістровати ся можете окремо на вшыткы семінары, або собі выбрати лем тоты, котры вас найвеце інтересують.

 

О орґанізаторах

Карпаторусиньскый научный центер є наукова інштітуція і выдавательство в Споєных штатах Америкы. Засновав го у 1978-ім роцї професор Павел Роберт Маґочій. Почас свого єствованя выдав множество публікацій, брожур, мап. Од 1978-го до 1997-го року выдавав свій каврталник Carpatho-Rusyn American. Центер забезпечує штіпендії про штудентів і науковцїв, котры занимають ся проблематіков карпатьскых Русинів. В роках 1993 аж 1995 рядив Фонд про русиньску молодеж Югославії. Од 1997-го року передавав Премію  Александра Духновіча за русиньску літературу і Премію за вызначне дїло про русиньискй народ.

Фундація Джона і Гелены Тімо так само діє в рамках підпоры проєктів у русиньскім середовиску. Окрем штіпендій, котры забезпечіла і про лїтню школу в Пряшові, фінанцовала вже три документарны філмы, котры занимають ся русиньсков історіёв 20-го столїтя  – Перемінены через Талергоф, Аж і слызы не старчіли і Воскресеніє народа.

 

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, языкова і ґрафічна управа: ред. АРК в СР.

 

How to register

Individual registration is required for each presentation by clicking the link following each description below. If you want to attend only one, you can register for just one, but we sincerely hope you’ll join us for all of them, or as many as you can!

Upon successful registration, you will receive an email with a link unique to you to join the webinar at the designated time.

Wednesday, June 24, 2020 – 1PM ET

A conversation with Professor Paul Robert Magocsi (University of Toronto) about his new biography of the Carpatho-Rusyn American politician Gregory Zhatkovych. Moderated by Professor Nick Kupensky (United States Air Force Academy). Register here.

Thursday, July 2, 2020 – 3PM ET

A lecture and discussion by Professor Nick Kupensky (United States Air Force Academy) about the Carpatho-Rusyn American writer Emil Kubek. Moderated by Maria Silvestri (Timo Foundation). Register here.

Wednesday, July 22, 2020 – 7PM ET

A lecture and discussion by Professor Elaine Rusinko (University of Maryland — Baltimore County) about the Carpatho-Rusyn American artists Andy Warhol and Julia Warhola. Moderated by Maria Silvestri (Timo Foundation). Register here.

Wednesday, July 29, 2020 – 1PM ET

A lecture and discussion by Professor Pat Krafcik (The Evergreen State College) about the Carpatho-Rusyn children’s book “In the Seventy-Seventh Kingdom”: Carpatho-Rusyn Folktales.” Moderated by Professor Nick Kupensky (United States Air Force Academy). Register here.

Wednesday, August 5, 2020 – 10am ET

A roundtable discussion with Michael Bolds, Ifetayo Bolds-Jacob, Bethany Sromoski, and Maria Silvestri about growing up as a Carpatho-Rusyn American. Moderated by Professor Nick Kupensky (United States Air Force Academy). Register here.

Tuesday, August 18, 2020 – 11am ET

A conversation with Bogdan Horbal (New York Public Library) about his professional successes as a Lemko Rusyn in the United States. Moderated by Professor Nick Kupensky (United States Air Force Academy). Register here. For any questions, please email orders@c-rrc.org.

 

Script logo