17. 6. 2020: «Бесіда» в часі пандеміі

Стоваришыня Лемків напечатало дальшый номер свого часопису – «Бесіда», ч. 3 (174), на місяці май-червец/юній. В остатнім выданю мож чытати м.ін.:

  • Петро Медвідь, Словацка влада схвалила проґрамове выголошыня. Хоче приняти меншыновый закон;
  • Наталія Малецка-Новак, Варголь до выліцитуваня. Дохід піде на поміч артистам потерпілым в наслідстві пандеміі;
  • Анна Кузмякова, Наша Марька прославила Русинів по цілым світі (Присвячено ювілею співачкы Марькы Мачошковой);
  • Наталія Малецка-Новак, Меншыны апелюют до польского уряду о підпору для захованя культуровой спадковины;
  • Андрий Ковальскій, Євген Габура личністю 2019 рока в катеґориі Соспільна і Благотворна діяльніст;
  • Андрий Копча, Чым был Трянон для Русинів (До 100-літя Тряноньского Трактату з 4 червця 1920 рока);
  • Наталія Малецка-Новак, Што мож было робити, а чого ні на лемківскій Великден;
  • Петро Трохановскій, Сын Лемковины (Памяти Івана Русенкы);
  • Севериян Косовскій, Вмерла Мария Стеранка-Трохановска, солистка ансамблю Лемковина.

Тото чысло «Бесіды», як пише головный редактор выданя – здає ся быти першый раз вынятковым. Такой першый раз в понад тридцетлітній істориі часопису трафило ся так, што редакция не мала што вмістити до постійной части «Новины, не новины – не лем з Лемковины». Пандемія коронавіруса вдарила сильно в культурне, політичне, соспільне жытя Русинів не лем в Польщы, але і цілым світі.

В выданю чытати мож польскоязычне інтервю Мариюша Новака з часопису «Newsweek Historia», котре провюл він з проф. Рафалом Внуком. В інтервю пояснят ся наслідства акциі «Вісла», в тым дальшый уж раз споминат ся на правильный высновок (хоснуваный в публичным просторі од недавна), што то Лемкы найвеце потерпіли в выгнаню, як нация, котрій забрано не лем культуру, але головно землю, місце, без котрого тяжко одбудувати страты.

Редакция «Бесіды» з надійом жде ХІ Медженародного Бієнале Лемківской/Русиньской Культуры, котре остало перенесене з мая на жолтен/октобер 2020 р. Споминат ся в часописі на попередні едициі, прикликуючы короткы реляциі. Окрем того, як все поміщено выімкы поезиі, белетристикы та Амрозове казаня. Чытати мож  і  лист  од  кореспонденткы  з  Украіны,  Анны  Кырпан.

Двомісячник «Бесіда» то часопис Головного Заряду Стоваришыня Лемків, выходит од 1989 рока, присвяченый єст збережыню істориі, культуры і языка Лемків, інформуючый о жытю нашой і братніх нам соспільности, плекаючый вірні надіі прадідів і вітців.

«Бесіду» мож почытати в бібліотеці Руской Бурсы в Ґорлицях, котра отворена єст од понеділька до пятниці в год. 08.00-16.00, або по індивідуальным догваріню в інчым терміні. Ґазета є тіж доступна в локальных Кружках Стоваришыня Лемків в Польщы.

Севериян КОСОВСКЫЙ, лем.фм, ґрафічна управа: ред. АРК в СР.

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім вафріантї русиньского языка.)

 

Script logo