17. 5. 2020: МАТОВІЧ: „Інтеліґентна карантена бы ся мала зачати у понедїлок, 18. мая 2020.‟

Інтеліґентна карантена бы мала зачати у понедїлок, 18. 5. 2020. Повів то 14. 5. 2020 по засїданю влады премєр Іґор Матоліч (OĽaNO). Підкреслив, же влада хотїла, жебы было вшытко безпечне з боку правного і софтверового. На пресовім бріфінґу єдночасно повів, же має інтерес на одполітізованю урядів. Ёго амбіціев є зробити „грубу лінію‟ меджі політіков і одборностёв і охранити так одборный персонал на міністерствах і в штатній справі. Підтвердив але, же покы ся так не зробить, буде рїшіня і одповідность на плечах окремых міністерств.

 Monitorovanie ľudí by malo byť podľa záverov Ústavného súdu SR dočasne pozastavené. Matovič však podotkol, že uvedené rozhodnutie podľa neho v ničom neohrozí to, aby mohli ľuďom „spríjemniť“ pobyt v karanténe, aby nemuseli ísť povinne do štátnej karantény. Na otázku, či sa to spustí v pondelok 18. mája, odpovedal, že by sa Slovensko malo v tejto súvislosti porovnávať aj s inými krajinami. Poukázal napríklad na to, že Švajčiarsko vôbec nespustí inteligentnú štátnu karanténu. Podľa Matoviča to možno dlho trvalo aj im a mali k dispozícii iné prostriedky, aby to zabezpečili skôr. „My sme hlavne chceli, aby všetko bolo po právnej a softvérovej stránke bezpečné. Prísľub mám taký, že v pondelok 18. mája by sme mohli predstaviť v podstate testovaciu prevádzku,“ priblížil.
 
Premiér chce určiť „hrubú čiaru“ medzi politikou a odbornosťou. Platiť by to malo aj na jednotlivých ministerstvách. Poznamenal však, že minister aj štátni tajomníci sú politickými nominantmi. Dodal, že napríklad generálny tajomník služobného úradu je pravá ruka ministra, ktorý zabezpečuje fungovanie rezortu. Podľa Matoviča to teda nemôže byť človek, ktorému minister nedôveruje. Za uvedenou pozíciou by sa mala urobiť „hrubá čiara“ a politická moc by tam siahať nemala. Priznal však, že debatu, kde urobiť takúto čiaru, v koalícii nemajú úplne uzavretú. „V štátnej správe si 70 rokov robíme srandu z úradníkov, od druhej svetovej vojny, a zmenilo sa iba to, že v každom období ste potrebovali iba inú farbu straníckej knižky. Takže, jednoznačne, tú ‚hrubú čiaru‘ tam urobiť musíme a urobíme ju,“ povedal.
 
Premiér zároveň vyhlásil, že chce sprofesionalizovať policajný zbor, aby nikto nemal podozrenie z politických objednávok. Uznal pochybnosti voči prezidentovi Policajného zboru Milanovi Lučanskému, no dodal, že jeho kroky kvituje a chcel by mu „vidieť do mysle a vedieť jeho úmysly“. Podozrenia tam podľa neho sú, ale nechcel by odsudzovať človeka len tak. Ako Matovič poznamenal, prezident PZ spadá pod Ministerstvo vnútra SR.

Na konzíliu odborníkov v pondelok 18. mája by podľa Matoviča mohlo padnúť aj rozhodnutie o nosení rúšok. Keď nenarastie počet nových prípadov, tak predpokladá, že na otvorených vonkajších priestranstvách rúška nebudú povinné, lebo riziko prenosu ochorenia bude menšie.

Mediálny servis Úradu vlády SR

Script logo