17. 5. 2016: Резорт школства навщівила высока комісарька ОБСЕ Астрід Тгорс

  • Штатный таёмник Петро Крайняк на Міністерстві школства, наукы, баданя і шпорту СР прияв высоку комісарьку Орґанізації про безпечность і сполупрацу в Европі Астрід Тгорс.

    Штатный таёмник Петро Крайняк на Міністерстві школства, наукы, баданя і шпорту СР прияв высоку комісарьку Орґанізації про безпечность і сполупрацу в Европі Астрід Тгорс.

Темов стрїчі быв актуалный став в области навчаня народностных мемншын і планы нового ведежіня резорту в тій области. Окремо ся комісарька інтересовала о проблематіку авізованой оптімалізації сіткы шкіл з оглядом на меншынове школство і годинову дотацію материньскых языків народностных меншын в рамках іновованых штатных навчалных проґрамів.

 

Петро Крайняк на засїданю підкреслив, же навчаня народностных меншын поважує міністерство школства і цїла влада за єдну зо своїх пріоріт, што ся одзеркалило і в проґрамовім выголошінё влады. Астрід Тгорс інформовав о приправлёваній леґіслатівній управі, котра мать за цїль заховати малокласны школы з класами 1. – 4.

 

Окрем того, штатный таёмник поінформовав представителїв ОБСЕ о далшых задумованых кроках резорту на злїпшіня сітуації у навчаню дїтей і школярїв із народностных меншын, котрыма суть наприклад розвиток затля слабо розвинутого школства про ромску меншыну ці приправа концепції навчаня русиньского языка.

 

Обидві стророны на стїчі ся дотулили і вопросу інклузівного навчаня і проблематікы задїлёваня ромскых школярїв до шпеціалных шкіл. Петро Крайняк в тім одношіню спомянув приправлёваный проєкт, заміряный на вытіпованы реґіоны, на котрім міністерство сполупрацує з уповномоченыма влады і своїма прямо рядженыма орґанізаціями – Бадательскым інштітутом дїтьской псіхолоґії і патопсіхолоґії, Методічно-педаґоґічнхым центром і Штатным педаґоґічным інштітутом. „Як пілотный модел в сучасности розробляєме окрес Кежмарок, але хочеме, жебы інклузівне навчаня было природнов частёв нашой школьской сістемы‟, підкреслив штатный таёмник.

 

Жрідло: портал міністерства школства, переклад: А. З. 

Script logo