17. 5. 2016: Памятна табла Пєщакови в ёго роднім Великім Липнику

У недїлю 15-го мая того року одбыв ся у селї Великый Липник, Старолюбовняньского окресу, святочный акт одкрытя памятной таблы, яка є присвячена вызначному родакови села – проф. ЮДр. Янови Пєщакови, др. н., котрый ся вызначнов міров заслужыв о розвиток села.

Головно тым, же Великый Липник ся став централным селом і про навколишнїх пять сел. Ту быв выбудованый здравотный центер, основна школа, де ходять дїти із навколишнїх сел, але і потрібны склепы, службы, дружство і т.д. Памятна табла была одкрыта на будинку Сільского уряду за участи доктора Михала Пєщака, наймолодшого брата Яна Пєщака, котрый жыє в Кошыцях, ПгДр. Ольґы Ґлосіковой, др. н., директоркы Словацького народного музею – Музею русиньской културы в Пряшові, Інж. Петра Сокола, посланця Пряшівского самосправного краю, Інж. Петра Лабанта, старосты села Великый Липник, посланцїв Сільского заступительства, великой родины Пєщаковых і жытелїв села Великый Липник. Святочну подію своїм културным проґрамом збогатила домашня співацька ґрупа Вородай.

Ян Пєщак народив ся 10-го фебруара 1925-го року у селї Великый Липник. Штудовав на Руській ґімназії в Пряшові, потім на Правницькій факултї Універзіты Коменьского в Братїславі (1950). Робив на Ґенералній прокуратурі  Чеськословеньской републікы (1950 – 1960), од 1960-го року на Правницькій факултї Карловой універзіты в Празї як ведучій катедры і Інштітуту кріміналістікы (1967 – 1974). Быв заступцём міністра внутрїшнїх дїл ЧССР (од 1970 р.), ректором Высокой школы, міністром справедливости і ґенералным прокуратором ЧССР. Выдав многы научны публікації з области кріміналістікы.

Ян Пєщак, як вірный Русин, знав історію русиньского народа, барз добрї памятав на традіції свого родного села Великый Липник, а то нелем на світьскы, але і церьковны. Быв великым сімпатізантом русиньского руху, котрый ся наповно зачав розвивати зачатком 90-ых років минулого столїтя. О тім свідчіли і ёго інтересны статї, котры были опублікованы в часописї Русин під псевдонімом Янко Липничан. Кідь приходив із Прагы на Словакію, окрем свого родного села, любив навщівити і нашу редакцію Русина і Народных новинок. Хоць Ян Пєщак за свого актівного жывота робив на высокых постах, быв скромным чоловіком, котрый не забывав на своє русиньске корїня і на поміч своїм родакам. Умер Ян Пєщак як 90-річный – 16-го мая у 2015-ім роцї в Празї.

Анна КУЗМЯКОВА

Script logo