17. 4. 2020: Стрончек: „Чекаме до зачатку мая, пак вырїшыме, што з фестівалом.‟

„Увидиме, што буде. Спринимаме різны алтернатівы. Видиме і то, же люди ся боять,“ говорить Мілош Стрончек, директор Русиньского фестівалу у Свіндику.

Вшытко є приготовлено. Русиньскый фестівал од 1-го марца 2020-го року зачінать продай перманенток на свій 8-ый річник. Датум найвекшого фестівалу Русинів є становлена на 25-го аж 31-го мая 2020. Орґанізаторы на сторінках фестівалу оголошають мена тых, котры будуть выступати на тогорчній сценї. Уж о пару днїв зачінають платити на Словакії строгы рештрікції, котры мають заборонити пошырёваню нового тіпу коронавірусу. Меджі першыма суть заказаны културны події. Коли заказ мине, то днесь нихто не знать. Ословили сьме Мілоша Стрончека, жебы сьме ся дізнали, в якій фазї приготовлїнь фестівалу застигли рештрікції орґанізаторів, і як видить реално реалізацію тогорічного Русиньского фестівалу в Свіднику.

Вшытко є приготовлене

Орґанізація тыжднёвого фестівалу, котрый має своє завершіня в рамках трёх вікендовых днїв на свідницькім амфітеатрї, не є дїло єдного місяця. Стоїть за тым ґрупа людей, котры мусять проґрам рїшыти омного скорїше. То потвердив і директор фестівалу Стрончек, котрый про нашу редакцію повів, же рештрікції їх застигли втогды, кедь уж было вшытко потверджене. „Фестівал є веце-менше приготовленый од минувшого року. Тото, што видять люде, то уж лем пропаґація, котра є наставлена од зачатку того року. Значіть, вшыткы тоты рештрікції нам засягли уж лем до датуму, в котрій ся буде фестівал робити і до конкретной реалізації. Мы маєме вшытко наставлене, приготовлене, обїднане,“ говорить Стрончек. Пояснив, же вшыткы інтепреты были доїднаны уж в минулім роцї. Орґанізаторы слїдують сітуацію і чекають, якый буде далшый вывой. Подля того будуть в слїдуючіх днях рїшыти, што далше.

Алтернатів є веце, може буде фестівал пізніше

Якраз днесь оголосили перенесїня події на слїдуючій рік орґанізаторы найвекшого музичного фестівалу на Словакії „Pohoda„. У Свіднику затля з таков алтернатівов не рахують. „Одколи ся то цїле зачало (пандемія і односны рештрікції, позн. ред.), інтезівно то слїдуєме і аналізуєме. Рїшыли сьме, же до кінця апріля іщі все будеме промовати датум фестівалу, котрый быв напланованый од минувшого року. Кедь сітуація буде єднака, або ся буде згіршовати, 1-го мая вырїшыме о новім датумі, котрый буде перенесеный о пару місяцїв пізнїше,“ бісїдує о моменталных планах директор фестівалу. Як продовжує, іщі все бы і тота перенесана дата мала быти в такім місяці, жебы фестівал было мож зробити в просторах амфітеатру. Покля ся вырішыть о новій даті, 4-го мая через фестіваловы комунікачны каналы – вебсайт і Facebook, то орґанізаторы офіціално оголосять. За Стрончековыма словами є зрушіня цілого річнику Русиньского фестівалу у Свіднику крайна можливость. Думать, же ся то не дасть порівняти з фестівалом Pohoda, котрого орґанізаторы з тым роком не рахують. „Pohoda‟ має велё загранічных інтерпретів. Там є ясне, же ся тяжко глядать новый термін, жебы вшыткы могли прийти выступати в іншім термінї, як то было доїднане. Мы маєме в проґрамі лем єдного загранічного гостя, іншак суть інтерпреты із Словакії. Значіть, в нас є треба лем єдно, жебы сітуація была добра і жебы подія могла ся робити. Втогды то уж мы будеме знати зреалізовати, і кедь то буде в пізнїшім термінї.“ Як повів, скоро вшыткых запрошеных інтерпретів вже обтелефоновав і нихто з перенесінём датуму затля не авізовав жадну проблему.

Є то высша міць

І кедь днесь є на Словакії сітуація в рамках можностей стабілізована, не прибывають великы чісла інфікованых в порївнаню іншыма державами, з пандеміёв ся не дасть раховати як з партнером, з котрым ся мож доїднати. Зато орґанізаторы мусять думати і над алтернатівов, же рештрікції будуть платны омного довше, як бы сьме хотїли. Суть орґанізаторы приготовлены на то, жебы фестівал тот рік не быв? І не зістали бы фестівалу фінанчны обовязкы, котры бы запричінили велику проблему? „Є то, самособов, высша міць, може ся стати і то, же фестівал тот рік про рештрікції наконець не буде мож зробити. Але высшу міць маєме і у вшыткых змлувах з інтерпретами. Значіть, платили бы сьме їм покуты, кебы сьме фестівал зрушыли мы свойвольно, бо сьме їх мали обїднаных. Але кедь засягне высша міць, што може быти плана хвьля, але і такы рештрікції, якы были теперь прияты, вшыткы то мусять акцептовати і змлувы суть анулованы. Зато про нас жадны довгы не выникнуть,“ конштатує Мілош Стрончек. Додавать, же і з проданыма тікетами бы не была проблема. Кебы ся фестівал мусив зрушыти, каждый може прийти до продайного пункту сітї, котра тікеты продавать, і грошы му будуть вернуты.

Віриме, же вшытко ся назад розбігне

При навщівности тогорічного фестівалу може свою роль мати і страх. І кедь словацька влада поступно буде увольновати рештрікції а буде мож зорґанізовати фестівал, у многых людей може тырвати даякый час, покля ся на такы події одважать іти. Стрончек вірить, же наперек тому то фестівал не засягне. „Обговорили сьме і тоту алтернатіву, жебы ся люде бояли іти на фестівал. Слїдуєме то, в якій сітуації суть люде. Бісїдовали сьме о тім і з інтерпретами. Не знаме, як то буде. Але покля рахуєме з тым, жебы ся вольнїшый жывот міг обновити оптімістічно десь в місяцї май – юн, так думам, же люде будуть пару тыжднїв потребовати на успокоїня, но іщі все бы сьме могли в тых теплїшых осїннїх місяцях зробити фестівал. Но увидиме, як то реално буде.“ Як продовжує, орґанізаторы видять і то, же люде днесь мають великый страх. „Но мы віриме, же ся сітуація злїпшыть, же то буде овелё лїпше, як то є теперь. Віриме. Перед місяцём і пів бы сьме ани не подумали, же люде не будуть выходити вонка, але і зато маме надію, же ся то і скоро скінчіть,“ закінчує Мілош Стрончек.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, жрідло фотоґрафій: Русиньскый фестівал.

 

Script logo