17. 4. 2018: Выставка о Масарікови ку сторічніцї Чехословацькой републікы – у Свіднику

28-го октобра 2018-го року собі Чеська і Словацька републіка припомянуть сторічніцю выникнутя Чехословацькой републікы, сполочной державы Чехів, Словаків і Русинів. В повязаню з тов річніцёв орґанізують ся в тых двох державах різны події. Єдна теперь приготовлює ся і у Свіднику.

Выникнутя републікы з радостёв привітали і жытелї Свідника і ёго околіцї. Свідничане із нагоды 10-го юбілею выникнутя Чехословакії збудовали у втогдышнїм Вышнїм Свіднику памятник, котрый находив ся на торгoвиску- пляцї. Святочно быв одкрытый 28-го октобра 1928-го року. На тій подій брала участь велика кількость людей. Теперь на тоту історічну дату, коли на мапі світа зъявила ся Чехословакія, будуть Свідничане споминати фотоґрафічнов выставков, котру приготовлює Піддукляньска бібліотека у Свіднику.

Бібліотека в місяцїі май 2018-го р. святочно одкрыє унікатну выставку під назвов Т. Ґ. Масарік у фотоґрафії. Експозіція презентує особность Масаріка – основателя державы і першого презідента, ёго родину і сполоченьско-політічны дії в ёго жывотї. Выставка уж была представлена у Варшаві, Братїславі, Бруселї, Берлінї, Ґісенї і у Відню. Окрем панелїв із добовыма фотоґрафіями, навщівници будуть годны відїти Масаріків білый їздецькый анцуґ, вырїзаваный хрестик ці керамічну качку з ёго стола, а не будуть хыбовати ани копії ёго списів.

Як інформовав Каміл Бенько, директор Піддукляньской бібліотекы у Свіднику, выставку бібліотецї пожычів Музей Т. Ґ. М. Раковнік з Чеськой репубкікы. О точній датї одкрытя експозіції буде бібліотека іщі інформовати.

П. М.

Script logo