17. 2. 2019: Осиф КУДЗЕЙ: Цукерь, мед і феферонкы (Cukor, med a feferónky)

(Kniha bude prezentovaná na konci 52. vedeckého seminára karpatorusinistiky 20. februára 2019 (streda) po 11.00 hod. v zasadacej miestnosti Consilium maius (2. posch., č. 328) Rektorátu Prešovskej univerzity na ul. 17. novembra č. 15.)

Populárny spisovateľ Jozef Kudzej z Ňagova v okrese Medzilaborce je nášmu čitateľovi dobre známy, je ním kladne oceňovaný, ako  aj literárnymi kritikmi, takže si právom zaslúžil najvyššie ocenenie v rusínskej literatúre – Cenu Alexandra Duchnoviča za rusínsku literatúru od Karpatsko-rusínskeho vedecko-výskumného centra v USA.

Zaoberá sa hlavne žánrom bájky (vydal napríklad zbierky Mudrosť žyvota, Bajky-zabavľajky, Bajkarjovy dumy, Smich čerez slyzy, Bajky-čabajky a pod.), duchovnou poéziou (vydal zborníky Pacerky, Kadylo a iné), ale aj prekladmi zo starého cirkevnoslovanského jazyka do súčasného rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku (v spolupráci s o. Františkom Krajňakom pracoval napríklad na preklade obšírnych diel: Evanhelija na neďiľi i svjata, ako aj Evahelija od svjatoho Mafteja, Mareka, Luky i Joana). U neho sme zvyknutí na literárnu tvorbu, ktorá má dobrú umeleckú úroveň.

Jeho bájky sú najviac obľúbené svojou výstižnosťou, aktuálnosťou a kritickosťou k ľudskému rodu, sú prístupné ako dospelým, tak aj starším žiakom a mládeži. Preto nás teraz autor potešil, že predložil novú knihu, zbierku bájok Cuker´, med a feferonky na knižné vydanie. V zbierke sú bájky, ako Pereciňiňa, Radikalizm, Dezorientacija, Chvala, Stopnuťa, Oslava, Pryhotovľiňa a veľa iných, ktoré jemným a veselým spôsobom nastavuje kritické zrkadlo čitateľom. Jeho bájky sú plné humoru, satiry, irónie, sú písané ľahkým perom, preto sú prijateľné a zrozumiteľné pre každého rusínskeho čitateľa.

Cieľom vydania tejto publikácie bolo obohatiť súčasnú rusínsku literatúru na Slovensku o nové vydarené dielo a môžeme ho využiť aj na hodinách rusínskeho jazyka a literatúry na základných školách, na prednes a v zábavných programoch na rôznych oslavách.

Mgr. Michal PAVLIČ, PhD.,Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove

(Článok publikujeme v slovenskom jazyku, aby mal väčší dosah na majoritny národ a rôzne národnosti na Slovensku.)

Script logo